PVN grupas reģistrācija

Kas ir PVN grupa?

PVN grupa ir divu vai vairāku nodokļu maksātāju grupa, kas izveidota uz PVN grupas dibināšanas līguma pamata savstarpējo darījumu veikšanai iekšzemē un reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk tekstā -VID) PVN maksātāju reģistrā. PVN grupas dalībnieki ir uzskatāmi par vienotu apliekamo personu un tādējādi darījumiem grupas ietvaros PVN nepiemēro.

PVN grupas dalībnieki var būt:

 • kapitālsabiedrības, kuras ietilpst vienā koncernā;
 • ārvalstu komersanta (juridiskās personas) filiāle Latvijas Republikā, ja šis ārvalsts komersants ir tā paša koncerna sastāvā, kurā ietilpst pārējie PVN grupas dalībnieki.

PVN grupā nevar reģistrēt ārvalstu komersantus.

PVN grupu var reģistrēt, ja vismaz vienam PVN grupas dalībniekam ar PVN apliekamo darījumu kopējā vērtība iepriekšējos 12 kalendāros mēnešos līdz mēnesim, kad iesniegts iesniegums PVN grupas reģistrācijai, ir vismaz EUR 350’000.


Kādēļ būtu ieteicams reģistrēt PVN grupu?  

 • naudas plūsmas uzlabojums, ko iegūst komersanti:
  • ja vienam no grupas komersantiem ir PVN pārmaksa, bet otram maksājamais PVN budžetā vai
  • ja tiek veikti darījumi grupas dalībnieku starpā
 • novērš risku, ka PVN tiek piemērots nepareizi darījumos starp grupas uzņēmumiem;
 • atskaitāmā priekšnodokļa apmēra palielināšanas iespējas, ja grupas ietvaros, kāds no komersantiem veic ar PVN apliekamus un neapliekamus darījumus.

Kādi aspekti jāņem vērā pirms PVN grupas reģistrācijas?

Ja kāds no potenciāliem PVN grupas dalībniekiem veic ar PVN apliekamus un neapliekamus darījumus, tad pirms PVN grupas reģistrācijas ieteicams veikt izvērtēšanu, lai noteiktu vai tiešām konkrētā situācijā būs sagaidāms ieguvums no PVN grupas. Proti, pie noteiktiem apstākļiem PVN grupas reģistrācija var nevis palielināt atgūstamo priekšnodokļa apmēru no budžeta, bet samazināt to.

Jāņem vērā, ka PVN grupas dalībnieki solidāri atbild par PVN saistībām pret valsts budžetu, kā arī, ja vienam no grupas dalībniekam tiks veikts PVN audits, tad nepārprotami arī citi PVN grupas dalībnieki tiks pakļauti attiecīgai PVN pārbaudei.


PVN grupas reģistrācija

PVN grupas dalībnieku skaits nav ierobežots.

Lai reģistrētu PVN grupu, VID ir jāiesniedz PVN grupas reģistrācijas iesniegums un PVN grupas dibināšanas līgums.

Ja VID pieņem lēmumu reģistrēt PVN grupu, tad PVN grupu uzskata par reģistrētu VID PVN maksātāju reģistrā ar nākamo taksācijas perioda pirmo datumu pēc tam, kad VID pieņēmis attiecīgo lēmumu.


Kā Leinonen var palīdzēt Jums saistībā ar PVN grupas reģistrēšanu?

 • Mēs varam palīdzēt Jums sekojošos aspektos:
 • izvērtēt PVN grupas reģistrācijas ieguvumus un negatīvos aspektus;
 • izvērtēt optimālo PVN grupu dalībnieku struktūru;
 • ieviest optimālāko PVN atskaitāmo priekšnodokļa metodoloģiju;
 • PVN grupas reģistrācijas dokumentācijas sagatavošana (t.sk. PVN grupas dibināšanas līguma sastādīšana) un iesniegšana VID;
 • palīdzēt sagatavot pirmās PVN grupas deklarācijas pēc PVN grupas reģistrācijas.

 

Informāciju sagatavija Leinonen Latvija Nodokļu un Juridisko konsultāciju departaments:

Nesen publicētie raksti

februārī 8, 2024

Kā pareizi definēt darba algu līgumā? 

Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas.  Darba līgumā jāuzrāda darba samaksas apmēru un izmaksas laiku. Informāciju par darba samaksu var aizstāt ar norādi uz…

Turpināt lasīt
decembrī 12, 2023 -

Darba plūsma un procesu optimizācija

Grāmatvedība strauji attīstās kopā ar tehnoloģiju izaugsmi. Uzņēmumi, kas joprojām lieto vecās sistēmas un manuālas metodes, piemēram, papīra rēķinus vai tabulas datu apstrādei, riskē atpalikt…

Turpināt lasīt
novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt