Starptautiska uzņēmuma algu saraksts. Kā nodrošināt veiksmīgu globālo darbību, saglabājot minimālu risku.

Nauda ir sensitīvs jautājums, un pret darbinieku atalgojuma pārvaldību vienmēr jāattiecas ar vislielāko rūpību, pārliecību un precizitāti. Algu izmaksa citās valstīs kļūst par vitāli svarīgu aspektu jebkuram uzņēmumam, kurš ieiet starptautiskajā tirgū. Mūsdienu biznesa vidē uzņēmumi, kuri nespēj nodrošināt starptautiska algu saraksta vešanu, bieži vien saskaras ar juridiskiem, finanšu un reputācijas riskiem.

Patiesi, nodrošināt starptautiska algu saraksta atbilstību prasībām nemaz nav vienkārši. Globāla algu saraksta administrēšana nozīmē komplicētu un nemitīgi mainīgu darbību veikšanu: nodarbinātības tiesību aktu piemērošanu, katras valsts specifisko prasību izpildīšanu, līgumu sagatavošanu, darbinieku reģistra vešanu u. c. Tas viss algu izmaksu padara vienlaikus biedējošu un kaitinošu tiem uzņēmumiem, kuri darbojas ārvalstīs.

Mēs, Leinonen Group, esam palīdzējuši daudziem uzņēmumiem savu darbību izvērst starptautiskā mērogā un izveidot tādus algu izmaksas procesus, kas atbilst vietējām prasībām. Lai dalītos ar zināšanām par aspektiem, ar kuriem saskaras organizācijas, kas vēlas darboties starptautiski, esam apkopojuši galvenās lietas, kuras jāatceras, ja vēlaties vest starptautisku algu sarakstu, neapdraudot savu reputāciju.

Vairāk nekā 25 gadus ilgā pieredze rāda, ka ir trīs jomas, kuras ir saistītas ar starptautiska algu saraksta vešanu un kuras tiesību aktu ievērošanas problēmas algu izmaksas ziņā skar visbiežāk. Proti: GRĀMATVEDĪBA, JURIDISKIE JAUTĀJUMI un PERSONĀLVADĪBA.

Grāmatvedība. Kā salāgot ar algu izmaksu saistītās grāmatvedības procedūras dažādās valstīs?

Lai arī uzņēmējdarbības paplašināšanai būtu jānodrošina uzņēmuma izaugsme, ļoti bieži tā ir saistīta ar lielāku grāmatvedības un algu saraksta juridiskās atbilstības risku. Katram tirgum ir savas, unikālas prasības un noteikumi, kas ietekmē ar algu izmaksu saistītās grāmatvedības procedūras. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi izveidot grāmatvedības sistēmas un procesus, kas ļaus izvairīties no naudas sodiem, kļūdām nodokļu jomā vai konfidenciālas darbinieku informācijas izpaušanas. Galu galā, šie riski ir tie, kas uzņēmuma darbību un reputāciju ietekmē visvairāk.

Maziem un vidējiem uzņēmumiem vest starptautisku algu sarakstu pašiem ne vienmēr būs izdevīgi, jo katrā valstī var atšķirties vispārpieņemto grāmatvedības principu piemērošanas prakse, VDAR normu izpildes procedūras, lietvedības prasības, informācijas sniegšanas noteikumi u. t. t. Tāpēc algu saraksta vešanas un grāmatvedības funkciju nodošana ārpakalpojumā, izmantojot pakalpojumus, ko sniedz eksperti finanšu un juridiskajos jautājumos, var palīdzēt uzņēmumiem vienkāršot savu darbību, kā arī samazināt izmaksas un palielināt efektivitāti.

Vairāk par to, kas jāņem vērā, izvēloties starptautiskas grāmatvedības un algu saraksta vešanas pakalpojumu sniedzēju, lasiet šajā rakstā:Kāpēc uzņēmumi nešķiras no nekvalitatīvu pakalpojumu sniedzējiem grāmatvedības un algu saraksta vešanas jomā?

Juridiskie jautājumi. Kā izvairīties no vietējo prasību neievērošanas?

Starptautisks algu saraksts iet roku rokā ar prasībām nodokļu un tiesību aktu piemērošanas jomā. Daži noteikumi, kas var būt spēkā vienā valstī, var nebūt aktuāli citās. Pat tad, ja valstis ģeogrāfiski atrodas tuvu viena otrai. Piemēram, Baltijas valstis (Latvija, Lietuva, Igaunija) bieži vien tiek uzskatītas par vienu reģionu, bet, palūkojoties tuvāk uz algas nodokļiem (proti, sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, minimālās algas apmērs u. c.), ir redzams, ka atšķirības starp šiem tirgiem ir visai lielas. Vairāk par dažādajām nodokļa likmēm lasiet kopsavilkumā Nodokļi Baltijā 2024.

Sākot iedziļināties juridiskajos aspektos, jūs drīz vien uzzināsiet, ka šīs katrai valstij raksturīgās normas un prasības pastāvīgi mainās un uzmanība tām ir jāpievērš katru dienu. Raugoties no riska pārvaldības viedokļa, vietējo darba tiesību normu neievērošana nenovēršami noved pie naudas sodiem un citām sankcijām.

Kā novērst šos riskus? Viena iespēja — nolīgt savu nodokļu un juridisko lietu komandu katram tirgum. Bet tas var izrādīties visai dārgs prieks. Vēl viena iespēja ir nolīgt starptautisku pakalpojumu sniedzēju, kam ir arī juridiskā un nodokļu ekspertu komanda. Tas palīdzēs laikus pamanīt izmaiņas visa gada gaitā. Uzticams partneris vai ekspertu komanda neļaus jums pieļaut kļūdas algu saraksta vešanas jomā.

Leinonen Group algu un nodokļu eksperti ir gatavi dalīties zināšanās un pieredzē visos mūsu pārstāvētajos 12 tirgos: Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Bulgārijā, Polijā, Ungārijā, Krievijā un Ukrainā.

Personālvadība. Kam deleģēt ar algu sarakstu saistītos jautājumus?

Runājot par algu saraksta vešanu, vienmēr rodas jautājums — kam tas būtu jādara un kā. Šo uzdevumu deleģēšana uzņēmuma grāmatvedības nodaļai varētu nebūt pats labākais lēmums sagaidāmās efektivitātes ziņā. Bet ar algu sarakstu saistītu jautājumu uzticēšana personālvadības nodaļai var prasīt papildu apmācības un ieguldījumus algu aprēķina un nodokļu atskaišu sagatavošanas un attiecīgu programmu izmantošanas ziņā.

Mūsdienās uzņēmumi daļu savu atbalsta darbību bieži vien nodod ārpakalpojumu sniedzējiem. Mārketings, IT atbalsts un grāmatvedība ir tikai dažas no visbiežāk uzticētajām funkcijām. Uzticot ar algu saraksta vešanu saistītos uzdevumus ārējam pakalpojumu sniedzējam, uzņēmumam kļūst pieejama savā jomā specializējušos ekspertu komanda. Tādas nodrošināšana pašā uzņēmumā parasti prasa lielus līdzekļus. Turklāt papildus izmaksām ir arī citi sarežģījumi, piemēram, ne vienmēr ir efektīvi veidot savu komandu, jo var nepietikt uzdevumu pilnas slodzes amata vietas nodrošināšanai.

Tāpēc, spriežot pēc savas pieredzes, mēs uzskatām, ka starptautiska algu saraksta vešanas nodošana ārpakalpojumu sniedzējam sniedz daudz ieguvumu. Piemēram, ārēja pakalpojumu sniedzēja darba rezultātus, ātrumu un kvalitāti neietekmēs ne brīvdienas, ne slimība. Bet, ja algu saraksts tiek vests pašā uzņēmumā, vienmēr pastāv iespēja, ka atbildīgais darbinieks var aiziet no darba, neizbēgami paņemot līdzi visas savas zināšanas. Ja tā notiek, aizstāt šādu darbinieku var būt ļoti sarežģīti. Un tas rada arī īstu murgu attiecībā uz tuvojošos algas izmaksas dienu. Nemaz nerunājot par reputācijas risku. Savukārt, piesaistot ārpakalpojumu sniedzēju, jums nebūs jāatvēl laiks jaunu darbinieku apmācīšanai, lai palīdzētu tiem izprast jūsu uzņēmuma sistēmu.

Rakstā(Kāpēc algu saraksta vešanas nodošana ārpakalpojumā ir laba ideja). varat uzzināt galvenos ieguvumus, ko sniedz algu saraksta pienākumu uzticēšana ārpakalpojumu sniedzējam.

Lai veiksmīgi darbotos starptautiskā mērogā, jums ir jāpārliecinās, ka ir izstrādāta atbilstoša algu saraksta vešanas sistēma un procesi, kas ļauj starptautiskos ieguldījumus peļņā. Savukārt, lai izvairītos no negatīvām sekām, uzņēmumiem ir jāizprot ar starptautisku algu sarakstu saistītie riski un jāuzrauga trīs galvenās problēmjomas: grāmatvedība, algu saraksts un personālvadība.

Ja jūs kā uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs vēlaties visu savu uzmanību veltīt uzņēmuma vadīšanai, neraizējoties par starptautisko algu sarakstu, grāmatvedību vai juridiskajiem pienākumiem, aicinām sazināties ar jebkuru no Leinonen birojiem! Mūsu eksperti visus šos jautājumus atrisinās pareizi, efektīvi un juridiski precīzi, kas palīdzēs jūsu uzņēmumam izvairīties no jebkādiem reputācijas riskiem.

Nesen publicētie raksti

februārī 8, 2024

Kā pareizi definēt darba algu līgumā? 

Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas.  Darba līgumā jāuzrāda darba samaksas apmēru un izmaksas laiku. Informāciju par darba samaksu var aizstāt ar norādi uz…

Turpināt lasīt
decembrī 12, 2023 -

Darba plūsma un procesu optimizācija

Grāmatvedība strauji attīstās kopā ar tehnoloģiju izaugsmi. Uzņēmumi, kas joprojām lieto vecās sistēmas un manuālas metodes, piemēram, papīra rēķinus vai tabulas datu apstrādei, riskē atpalikt…

Turpināt lasīt
novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt