Top jaunas prasības transfertcenu dokumentācijai

Finanšu ministrija ir sagatavojusi projektu grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz jaunas prasības transfertcenu dokumentācijai. Tiek prognozēts, ka likuma izmaiņas varētu stāties spēkā ar 2018. gada 1. janvāri vai 2018. gada laikā.

Saskaņā ar apjomīgo likumprojektu  nodokļu maksātājam ir jāsagatavo transfertcenu globālā un vietējā dokumentācija darījumiem ar saistītām personām un  tā jāiesniedz vienlaikus ar uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarāciju, ja darījuma ar saistīto personu vai to kategorijas summa pārsniedz 1 000 000 euro pārskata gadā vai darījums vai to kategorijas summa pārsniedz 500 000 euro pārskata gadā, un ja darījuma partnerim ir pienākums sagatavot globālo dokumentāciju atbilstoši tā rezidences valsts normatīvajiem aktiem.

Ja kontrolētā darījuma vai to kategorijas summa pārsniedz 250 000 euro gadā, bet nav lielāka par 1 000 000 euro gadā, transfertcenu dokumentācija nodokļu maksātājam ir jāiesniedz pēc nodokļu administrācijas pieprasījuma.

Likumprojektā noteikts, kāda informācija ir jāsniedz globālajā un vietējā dokumentācijā, kā arī nosaka vispārējās prasības:

  1. transfertcenu dokumentāciju sagatavo, pamatojoties uz informāciju, kāda ir saprātīgi pieejama pārskata gada ietvaros vai, veicot uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas labojumus, līdz normatīvajos aktos noteiktā deklarācijas iesniegšanas labošanas termiņa beigām;
  2. vietējā dokumentācija tiek sagatavota ne vēlāk kā dienā, kad par pārskata gadu, kurā ir veikts kontrolēts darījums, nodokļu maksātājam ir pienākums iesniegt uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju;
  3. globālā dokumentācija tiek sagatavota ne vēlāk kā dienā, kad par pārskata gadu, kurā ir veikts kontrolēts darījums, nodokļu maksātājam ir pienākums iesniegt uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju, vai dienā, kad starptautiskai uzņēmumu grupai, ar kuru ir saistīts nodokļu maksātājs, ir pienākums iesniegt konsolidēto gada pārskatu;
  4. lai nodrošinātu, ka veiktā funkcionālā un ekonomiskā analīze, kā arī piemērotā transfertcenu metodoloģija būtu aktuāla, transfertcenu dokumentācija tiek pārskatīta katru gadu;
  5. transfertcenu dokumentācija ir pieejama elektroniskā formātā, kas pieļauj meklēšanas funkciju tekstā.

Nodokļu maksātājiem ir svarīgi zināt arī to, ka likumprojektā ir paredzētas arī sankcijas par transfertcenu dokumentācijas neiesniegšanu. Šādā gadījumā nodokļu administrācija darījumu tirgus cenu (vērtību) noteiks pēc tās rīcībā esošās informācijas un par dokumentācijas neiesniegšanu ir tiesīga piemērot soda naudu līdz 2% no kontrolētā darījuma summas.

Nodokļu maksātājiem, kas veic darījumus ar saistītām personām, iesakām sekot līdzi likumprojekta pieņemšanas gaitai, lai savlaicīgi sagatavotos jaunajām prasībām.

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading