Valdes locekļa domājamais ienākums un nodokļi

Bieži vien uzņēmumu grupas ietvaros tiek ieceltas amatpersonas, parasti valdes locekļi, kuras nodrošina saimnieciskās darbības veikšanu vairākās grupas komercsabiedrībās un dažādās valstīs. Līdz ar to, rodas jautājums vai valdes loceklim ir jāizmaksā atlīdzība visos vai tikai vienā no uzņēmumiem. Valdes loceklim, saskaņā ar Komerclikumu, ir tiesības uz atlīdzību, bet, ņemot vērā ekonomiskos un finansiālos apsvērumus, dalībnieki atlīdzību var arī nenoteikt. Līdz ar to, kļūst aktuāls jautājums par nodokļu nomaksu, jo jebkurā gadījumā tiek veikti amatam atbilstoši pienākumi.

Ja valdes loceklim nav noteikta atlīdzība un uzņēmums mēneša ietvaros ir sasniedzis apgrozījumu vismaz piecu minimālo mēneša algu apmērā, uzņēmumam, saskaņā ar likuma par Iedzīvotāju ienākuma nodokli (8.panta 2.9 daļa) un likuma par Valsts sociālo apdrošināšanu  (1.panta 2.punkta m) apakšpunkts), rodas pienākums maksāt nodokļus par valdes locekļa domājamo ienākumu.

Likuma par Iedzīvotāju ienākuma nodokli 8.panta 2.9 punkts nav piemērojams:

  • pat, ja valdes loceklis atbilst visiem pantā noteiktajiem kritērijiem, bet kā valdes loceklis citā kapitālsabiedrībā kārtējā mēnesī gūst atlīdzību, kura nav mazāka par minimālo mēneša darba algas apmēru, ja attiecīgā taksācijas gada mēneša apgrozījums ir lielāks par piecu minimālo mēneša algu apmēru un abas kapitālsabiedrības ir vienā uzņēmumu grupā;
  • kalendārajā gadā, kad kapitālsabiedrība reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Likumā minētos izņēmumus var piemērot, ja ir iegūts nepieciešamais apstiprinājums par to, ka valdes loceklis ieņem līdzvērtīgu amatu kādā no citām grupas komercsabiedrībām. Šajā gadījumā kā apliecinājums var kalpot galvenās grupas komercsabiedrības vēstule par to, ka valdes loceklis ieņem šādu amatu kādā citā grupas uzņēmumā un saņem atlīdzību piecu minimālo algu apmērā.

Nesen publicētie raksti

februārī 8, 2024

Kā pareizi definēt darba algu līgumā? 

Darba līgums slēdzams rakstveidā pirms darba uzsākšanas.  Darba līgumā jāuzrāda darba samaksas apmēru un izmaksas laiku. Informāciju par darba samaksu var aizstāt ar norādi uz…

Turpināt lasīt
decembrī 12, 2023 -

Darba plūsma un procesu optimizācija

Grāmatvedība strauji attīstās kopā ar tehnoloģiju izaugsmi. Uzņēmumi, kas joprojām lieto vecās sistēmas un manuālas metodes, piemēram, papīra rēķinus vai tabulas datu apstrādei, riskē atpalikt…

Turpināt lasīt
novembrī 22, 2023

Finanšu pārskati ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā: Prasības un termiņi.

”Grāmatvedības likums” attiecas arī uz ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām Latvijā, un šī likuma 18.pantā teikts, ka par katru pārskata gadu sagatavo gada pārskatu,…

Turpināt lasīt