VID brīdinājumi nodokļu maksātājiem

Nedeklarēto algu risks

Sākot ar 2015.gada 1.jūliju tie nodokļu maksātāji, kuriem VID veiktās datorizētās riska analīzes rezultātā ir identificēts nedeklarēto jeb tā saucamo aplokšņu algu risks, saņem brīdinājuma paziņojumu elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Ja nodokļu maksātājs EDS ir saņēmis brīdinājumu par iekļaušanu riskantāko nodokļu maksātāju grupā ““Aplokšņu” algu risks”, VID aicina pārliecināties par iesniegto datu atbilstību veiktajai saimnieciskajai darbībai un iesniegt Darba devēja ziņojuma[1] labojumus. Pēc Darba devēja ziņojuma labojumu iesniegšanas VID riska analīzes sistēma izvērtēs iesniegto informāciju. Ja risks VID ieskatā ir novērsts, nodokļu maksātājs no riskantāko nodokļu maksātāju grupas tiks izslēgts. Ja risks netiks novērsts, VID turpinās šo nodokļu maksātāju uzraudzību un veiks atbilstošus nodokļu administrēšanas pasākumus, tostarp tematiskās pārbaudes un nodokļu auditu.

Nodokļu maksātājam, kurš uzskata, ka viņam nepastāv šis risks, var iesniegt paskaidrojumu VID vai pieņemt šo brīdinājumu zināšanai un paskaidrojumus un pierādījumus sniegt nodokļu kontroles pasākumu laikā.

Lai gan kritēriji, pēc kuriem tiek identificēts risks, netiek izpausti, netieši VID norāda, ka katram nodokļu maksātājam būtu jāizvērtē, vai ar deklarētajiem darba resursiem tas spēj nodrošināt savu saimniecisko darbību un vai ir pamatoti maksāt darbiniekiem darba algas, kas ir zemākas par vidējo darba algu vai vidējo stundas likmi attiecīgajā Latvijas reģionā.

Regulāru pārskatu un deklarāciju termiņa kavēšanas risks

Atsevišķi nodokļu maksātāji jau ir saņēmuši brīdinājumu EDS par regulāru pārskatu termiņa kavēšanu. Šādus brīdinājumus saņems nodokļu maksātāji, kuri pēdējā gada laikā ir kavējuši PVN deklarāciju un citu pārskatu iesniegšanu vairāk nekā trīs termiņus. Brīdinājuma saņemšana nozīmē, ka nodokļu maksātājs ir iekļauts riskantāko nodokļu maksātāju grupā un var tikt sodīts administratīvi, ja arī turpmāk tiks pārkāpti pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņi.

Sīkāka informācija par brīdinājumiem latviešu valodā atrodama VID mājas lapā, lūdzu skatīt zemāk pievienoto saiti.

Konsultāciju daļas kontakti

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu sazinieties ar Inu Spridzāni (ina.spridzane@leinonen.lv, tel. 67358635) vai Kristīni Ereli (kristine.erele@leinonen, tel. 67358600). 

Ja Jums interesē jaunumi nodokļu, darba un citos ar uzņēmējdarbību saistītos tiesību aktos Igaunijā un Lietuvā, lūdzu apmeklējiet http://leinonen.ee/news/news-2015  un http://leinonen.lt/news/news-2015

[1] Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī. 

Recent Posts

martā 2, 2023

Atbalsta programmas uzņēmējdarbības digitalizācijai

Šī gada 22. februārī tika atklātas pirmās trīs Atveseļošanas fonda atbalsta programmas uzņēmējiem: “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt…

Continue reading
janvārī 11, 2023

ATBALSTS UZŅĒMUMIEM KARA RADĪTO SEKU MAZINĀŠANAI

Jau vairāk kā mēnesi uzņēmējiem atvērta pieteikšanās valsts atbalsta programmām, kas izveidotas ar mērķi mazināt Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku. Atbalsta…

Continue reading
janvārī 11, 2023

BIZNESS LATVIJĀ

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA Latvijā atbilstoši Komerclikumam pastāv vairākas komercdarbības formas. Populārākās no tām: sabiedrība ar ierobežotu atbildību, ārvalstu sabiedrības filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība. Katrai formai ir savi…

Continue reading