High Quality Accounting, Payroll and Professional Advisory Services in 12 countries

14 offices

Leinonen Group is an accountancy and advisory company with international and Eastern European knowledge and experience gathered from over 20 years in operation. Our 14 offices can be found in the capital cities of 11 countries – Finland, Sweden, Norway, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Bulgaria, Hungary, Russia, and Ukraine.

leinonen partners contact country map leinonen partners contact country map

Tjenester

     

Regnskap

i tror på synergi. Våre regnskapsførere samarbeider med ditt team for å sørge for at all regnskapsinformasjon innfrir lokale og internasjonale standarder. Vi kan holde skattemyndighetene på avstand, slik at du kan konsentrere deg om å øke omsetningen mens vi tar oss av den rutinemessige økonomiske administrasjon av selskapet. Vi er en fleksibel, kundeorientert og pålitelig partner.

Lønnsadministrasjon

Penger er følsomme greier, og administrasjonen av de ansattes lønninger må alltid håndteres med den største omhu, tillit og punktlighet. Hos Leinonen utføres lønnsadministrasjon av eksperter som alltid er oppdatert på de siste endringene i lokale lover og regler.

Lønnsadministrasjon består av til dels kjedelige aktiviteter som alltid er i endring, dvs. anvendelse av ansettelseslover, overvåking lokale krav, utarbeidelse av kontrakter og vedlikehold av opplysninger om de ansatte. Med Leinonen ved din side behøver ikke du gjøre dette selv, ettersom vi gjør det for deg.

Andre økonomitjenester

Hvert selskap må ta seg av sine forretningstransaksjoner, men lokale myndigheter krever ofte spesifikke prosedyrer når det gjelder visse vilkår. Det lokale Leinonen-kontoret tar mer enn gjerne over alle disse langtekkelige og tidkrevende aktivitetene.

Hos Leinonen er administrasjonstjenester nært knyttet til våre regnskaps- og lønnsadministrasjonstjenester. Forretningsadministrasjonstjenester, dvs. behandling av betalinger, utstedelse av fakturaer eller registrering av merverdiavgift i henhold til lokale krav, håndteres enkelt av våre profesjonelle regnskapsførere.

Styringsrapportering

Alle beslutninger som tas av ledelsen bør være basert på et nøyaktig styringsrapporteringssystem. Det er profesjonell og nøyaktig regnskapsføring av høy kvalitet som gir det beste grunnlaget for styringsregnskapet.

Vi gir deg presise styringsrapporter, interne kontroller, støtte til budsjetteringen og ad-hoc-rapportering etter behov.

Etablering av selskap

Har du planer om å utvide virksomheten utenlands? Vi bistår deg mer enn gjerne med hele prosessen og hjelper til å minimere risikoene knyttet til å stifte et nytt selskap.

Ved etablering av et selskap i utlandet, er det livsviktig at selskapsformen og registreringen er i samsvar med lokal lovgivning. Vi sørger for at den valgte formen er den som er mest lønnsom for deg.


Many of our offices have achieved the internationally recognized certificate of quality, ISO 9001:2008, through Bureau Veritas.

Our customers

Leinonen Group's clientele is very varied. Our customers are mainly international companies with permanent operations in our service region. Moreover, our customers are daughter companies or branches of larger enterprises. In addition, we also serve successful and publicly respected local companies, as well as newly established companies.

International corporations

Regional players

Entrepreneurs

International corporations

Regional players

Entrepreneurs

Latest articles

8

May

Leinonen Hviterussland er nå åpen for forretninger i Minsk

14

Feb

Leinonen styrker sin posisjon i Norge ved oppkjøp av Resultatcompagniet AS

14

Mar

Nye lokaler i Oslo sentrum 2016

Kontakt oss