Leinonen Norja

Norja on poliittisesti vakaa, moderni ja pitkälle kehittynyt maa, joka omaa erittäin vahvan talouden. Maalla on toiseksi suurin bruttokansantuote asukasta kohti Euroopassa, korkea ostovoima ja maailman suurin valtiollinen vararahasto. Norjan taloutta on kuvailtu avoimeksi sekataloudeksi. Norjan populaatio on 5,1 miljoonaa asukasta ja maa investoi vahvasti korkeaan elintasoon ja tasaisesti jakautuvaan varallisuuteen. Työvoima on kielitaitoista: englantia puhutaan laajalti.

Norja on aina ollut avoin ulkomaisille investoinneille. Kansainväliset yritykset edustavat 25% kaikesta arvosta ja 20% työllistymisestä. Viime vuosikymmenellä ulkomaiset investoinnit Norjassa ovat kasvaneet huomattavasti verrattuna moneen muuhun maahan. Yritystoiminnan harjoittaminen Norjassa on vaivatonta. Norja sijoittui 10 parhaan joukkoon Maailmanpankin teettämässä Ease of Doing Business-indeksissä.

Norja ei kuulu Euroopan Unioniin, mutta se on osa Euroopan vapaakauppa-aluetta, joka takaa sille pääsyn EU:n sisämarkkinoille. Näin norjalaisilla yrityksillä on samat mahdollisuudet ja edellytykset liiketoimintaan EU:ssa kuin yrityksillä, jotka tulevat jostain EU:n jäsenvaltiosta. Norja osallistuu myös kaikkiin EU:n tutkimusohjelmiin ja projekteihin.

Norja on tunnettu öljyn ja kaasun tuotannostaan ja öljy onkin edelleen Norjan talouden kulmakivi. Norjan rikkaat luonnonvarat kuten öljy ja kaasu, meren ja metsien luonnonvarat sekä päästöttömän vesivoiman ylijäämä ovat antaneet mahdollisuuden kehittää maailmanluokan toimialoja näillä aloilla. Näitä teollisuuden aloja tukee valtava verkosto lentokenttiä. Norjassa on yli 50 lentokenttää, jotka liikennöivät säännöllisesti.

Norjalainen liiketoimintakulttuuri perustuu pohjoismaisiin arvoihin. Työmaailmassa painopiste on tasa-arvossa. Tästä johtuen hierarkiaa on havaittavissa hyvin vähän, (flat structures) kommunikaatio on vapaamuotoista mikä myös toisaalta stimuloi innovaatioita. Norja on avoin, vakaa ja ennalta-arvattava. Poliittinen vakaus ja läpinäkyvä poliittinen järjestelmä luovat kilpailukykyisen liiketoimintaympäristön.

LAATU

Leinonen Norja noudattaa kansainvälisiä kirjanpidon ja liiketoiminnan standardeja. Me ymmärrämme ulkomaisten asiakkaidemme tarpeita ja kilpailukykymme perustuu kokemukseen, laadukkaaseen tekemiseen sekä suomalaiseen taustaan. Luotettava kumppani taloushallinnossa on yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä. Tarkat ja ajallaan toimitetut raportit auttavat asiakasta arvioimaan omaa liiketoimintaansa ja tekemään oikeita päätöksiä.

Palvelujen laadun takaa vahvat sisäiset tarkastusmenettelyt. Jos virheitä tapahtuu on yrityksellämme vastuuvakuutus.

ASIAKKAAT

Leinonen Norja palvelee kaikenkokoisia paikallisia sekä kansainvälisiä yrityksiä. Suomalaiset yritykset ovat hyvin edustettuina. .

OHJELMISTOMME

Norjassa meillä on kokemusta mm. seuraavista järjestelmistä: Microsoft Dynamics, Visma, Tripletex, ja Fiken.

JÄSENYYDET

Norjalais-Suomalaisen kauppayhdistyksen jäsen sekä Suomessa, että Norjassa.

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

23

Nov

LAHJAT TYÖNTEKIJÖILLE

9

Nov

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YRITYSMUODON VALINTA

Take contact

Email again:
Services