Accounting and consulting since 1989

MILLOIN NORJALAISEN TYÖNTEKIJÄN MATKA-AIKA KATSOTAAN TYÖAJAKSI?

Matkustusaika kotoa kiinteään työosoitteeseen ei ole työaikaa. Jos työntekijä lähetetään yrityksen ulkopuolelle työpäivän aikana, mutta hän palaa ennen työpäivän päättymistä, tällöin matkustaminen on tavallisesti työaikaa.

 

Jos matka on välttämätön työtehtävien suorittamiseksi, eikä matkaa voida lyhentää, matkustusaika pitäisi laskea työajaksi. Tämä johtuu siitä, että työntekijä ei ole vapaa poistumaan työympäristöstä ja tekemään omia yksityisasioitaan.

 

Euroopan Unionin EFTA tuomioistuimen direktiivin mukaan kolme keskeistä seikkaa pitää täyttyä, että matkustusaika voidaan laskea työajaksi:

 

  1. Työntekijä suorittaa työsuhteen puitteissa tehtäviä tai velvollisuuksia.
  2. Työntekijän on matkustusajan aikana oltava työnantajan käytettävissä. Työntekijä noudattaa työnantajansa ohjeita ja hän suorittaa tehtäviä työnantajansa puolesta.
  3. Matkustusajan aikana työntekijän on oltava töissä. Se tarkoittaa sitä että matka on oleellinen osa työtä.

02.01.20


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

21

Sep

YRITYKSEN REKISTERÖINTI VIE YHÄ PIDEMMÄN AJAN

3

Sep

OLENKO KIRJANPITOVELVOLLINEN?

Take contact

Email again:
Services