Leinonen Norge

Norge er et politisk stabilt, moderne og høyt utviklet land med en meget sterk økonomi. Landet har nest høyeste BNP per innbygger i Europa, høy kjøpekraft og verdens største statsobligasjonsfond. Den norske økonomien er preget av å være åpen og blandet med en kombinasjon av privat og offentlig eierskap. Norge har ca. 5,3 millioner innbyggere og landet investerer i høy levestandard og jevnt fordelt rikdom. Engelsk er svært utbredt i tillegg til fransk og tysk.

Norge er og har alltid vært åpen for utenlandske selskaper som investerer i landet. Utenlandske selskaper dekker 25% av all verdiskaping og ca. 20% av hele sysselsettingen. Sammenliknet med andre land har utenlandske investeringer vokst sterkt i løpet av det siste tiåret. Det er også enkelt å gjøre forretninger i landet. Noge har blitt rangert blant topp 10 av 180 land på Ease of Doing Business.

Norge er ikke medlem av EU, men er en del av det indre marked for Den europeiske union gjennom EØS-avtalen. Dette betyr at de norske selskapene har like muligheter med selskapene fra EU. Norge deltar fullt ut i alle EUs forskningsprogrammer og aktiviteter.

Takket været sin rike tilgang på naturressurser som olje, gass, marine ressurser og overskuddet av utslippsfri vannkraft og skogressurser har Norge utviklet verdensklasseindustrier innen disse sektorer. Disse næringene støttes av nettverk av flyplasser. Det finnes over 50 flyplasser med vanlig trafikk, noe som gjør det enkelt å nå hele landet.

Den norske bedriftskulturen er basert på skandinaviske verdier og hovedfokuset ligger på likestilling. Som et resultat av dette vil du se lite hierarki, flate strukturer og en uformell kommunikasjonsform som også stimulerer innovasjon. Norge kan karakteriseres som åpen, stabil og forutsigbar. Politisk stabilitet og et gjennomsiktig politisk system skaper et konkurransedyktig investeringsklima.

Kunde base

Leinonen i Norge jobber med lokale og internasjonale kunder av alle størrelser. Finske kunder er også godt representert.

Programmvare vi bruker

Vi har erfaring med ulike regnskapsprogrammer : Microsoft Dynamics, Visma, Tripletex og Fiken.

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

23

Nov

GAVER I ARBEIDSFORHOLD

9

Nov

ETABLERING AV ET SELSKAP OG VALG AV ORGANISASJONSFORM...

Kontakt oss

Email again:
Services