Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

AKSJONÆRREGISTEROPPGAVEN MÅ LEVERES I JANUAR

Alle aksjeselskap registrert i Norge er forpliktet til å gi norske myndigheter opplysninger om aksjeeierne. Aksjonærregisteroppgaven må leveres innen 31. januar. Dersom oppgaven ikke blir levert innen fristen, må man betale tvangsmulkt for hver dag den ikke blir levert. For 2019 er gebyret 1150 kroner per dag. Leinonen AS hjelper deg gjerne med levering av ksjonærregisteroppgaven.

14.01.20


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

20

Apr

VÅRT KONTOR I NORGE LIGGER I SAMME OPPGANG...

14

Feb

TRENGER DU HJELP TIL FIKEN REGNSKAPSPROGRAMMET?

Kontakt oss

Email again:
Services