Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

AKSJONÆRREGISTEROPPGAVEN MÅ LEVERES I JANUAR

Alle aksjeselskap registrert i Norge er forpliktet til å gi norske myndigheter opplysninger om aksjeeierne. Aksjonærregisteroppgaven må leveres innen 31. januar. Dersom oppgaven ikke blir levert innen fristen, må man betale tvangsmulkt for hver dag den ikke blir levert. For 2019 er gebyret 1150 kroner per dag. Leinonen AS hjelper deg gjerne med levering av ksjonærregisteroppgaven.

14.01.20


Latest articles

26

Mar

Hoping for the best, preparing for the worst...

25

Mar

Korona: Nyttig informasjon og bistand fra din regnskapsfører...

18

Mar

Covid-19: Hjemmekontor

Kontakt oss

Email again:
Services