Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

ALLE ARBEIDSGIVERE ER PLIKTIGE TIL Å MELDE INN INNSKUDDSPENSJON FOR SINE ANSATTE

Det påløper tvangsmulkt på 250 kr fra 1. juli 2021 for de som ikke har meldt dette inn. Bedrifter som må ha OTP må ha to ansatte og minimum 75% for begge ansatte. Eller om man har flere ansatte som utgjør 2 årsverk eller en ansatt jobber 20% (tilsvarer 381 timer i året).30.06.21


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

21

Sep

LENGRE TID FOR SELSKAPSETABLERING

3

Sep

ER JEG REGNKAPSPLIKTIG?

Kontakt oss

Email again:
Services