Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

ALLE ARBEIDSGIVERE ER PLIKTIGE TIL Å MELDE INN INNSKUDDSPENSJON FOR SINE ANSATTE

Det påløper tvangsmulkt på 250 kr fra 1. juli 2021 for de som ikke har meldt dette inn. Bedrifter som må ha OTP må ha to ansatte og minimum 75% for begge ansatte. Eller om man har flere ansatte som utgjør 2 årsverk eller en ansatt jobber 20% (tilsvarer 381 timer i året).30.06.21


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

14

Sep

HAR DU LEVERT ÅRSREGNSKAPET 2021?

18

Aug

NY SKATTEMELDING TIL BEDRIFTER

Kontakt oss

Email again:
Services