Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

BLOGGING, HOBBY ELLER NÆRING?

Blogging kan være både hobby og jobb. Det viktigste spørsmålet er om det er skattepliktig eller ikke.


Blogging som en hobby

Blogging anses som en hobby hvis bloggingen ikke har som formål å tjene penger over tid.

Inntekter fra hobby er ikke skattepliktige, og du får heller ikke fradrag for kostnader knyttet til slik aktivitet.


Blogging som virksomhet

Hvis bloggingen har som formål å gi inntekter, er det en virksomhet. All inntekt er skattepliktig, og det kan oppnås fradrag for kostnader.


Blogg på en utenlandsk server

Mange blogger via en utenlandsk server. Det har ikke noe å si hvor bloggen er plassert fysisk. Skattereglene bestemmes ut i fra hvilket land bloggen drives fra.


Skatt og merverdiavgift

Markedsførte produkter og mottatte gaver med økonomisk verdi er skatte- og merverdiavgiftspliktig.


Noen bloggere mottar gaver de ikke har bedt om og ikke vil ha. Hvis gaven er blitt kastet eller sendt tilbake, er den ikke moms eller skattepliktig. Dette må dokumenteres ved å liste opp hva som kastes eller returneres.10.02.20


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

24

Jan

LEINONEN GROUP STØTTER UKRAINA

6

Jan

JOBBE HJEMMAFRA I ET LAND UTENFOR NORGE?

Kontakt oss

Email again:
Services