Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

Brexit påvirker mange områder av norsk økonomisk liv

Strukturen i selskapets ledelse er en av dem. I henhold til gjeldende regelverk må administrerende direktør og minst halvparten av styret i aksjeselskaper og samvirkelag være bosatt i Norge eller være bosatt og borger i et annet EU-land. Fra 1. januar 2021 vil ikke britiske statsborgere oppfylle denne betingelsen lenger.

Norske myndigheter forhandler nye vilkår for samarbeid med Storbritannia. Inntil enighet i avtalen oppnås og endringene trer i kraft, må norske selskaper imidlertid sørge for at ledelsen overholder norsk lov. Det er mulig å søke fritak.

Hvis du vil vite mer om det nye regelverket, kan du kontakte oss.

07.01.21


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

2

Mar

NYE REGLER FOR GRENSEKONTROLL

2

Mar

KARANTENEREGLER FOR UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE I NORGE

Kontakt oss

Email again:
Services