Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

Brexit påvirker mange områder av norsk økonomisk liv

Strukturen i selskapets ledelse er en av dem. I henhold til gjeldende regelverk må administrerende direktør og minst halvparten av styret i aksjeselskaper og samvirkelag være bosatt i Norge eller være bosatt og borger i et annet EU-land. Fra 1. januar 2021 vil ikke britiske statsborgere oppfylle denne betingelsen lenger.

Norske myndigheter forhandler nye vilkår for samarbeid med Storbritannia. Inntil enighet i avtalen oppnås og endringene trer i kraft, må norske selskaper imidlertid sørge for at ledelsen overholder norsk lov. Det er mulig å søke fritak.

Hvis du vil vite mer om det nye regelverket, kan du kontakte oss.

07.01.21


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

13

Oct

VIKTIG INFORMASJON FOR DEG SOM SKALL SØKE KOMPENSASJON...

5

Oct

TILBAKEBETALING AV KORONASTØTTE?

Kontakt oss

Email again:
Services