Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

HAR DU LEVERT ÅRSREGNSKAPET 2021?

De som har levert årsregnskapet for 2021 innen fristen som var 31.07.2022 kan puste lettet ut. De som leverte etter fristen derimot, har allerede fått faktura for forsinkelsesgebyret som kan bli opp til 63 596 kroner. Det er imidlertid greit å vite at man kan søke om ettergivelse av dette forsinkelsesgebyret. Det er mulig dersom forsinkelsen skyldes «forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlig rimelighetsgrunner tilsier det». Her vil først og fremst konsekvenser av Corona-pandemien kunne legges til grunn for en slik søknad.

Det er veldig viktig med god dokumentasjon for at søknaden skal bli innvilget. Det kan også være at man har fått utsatt frist for innsending av Skattemeldingen til 20. august og søker på dette grunnlaget. Da bør bekreftelsen på innvilget søknad om fristutsettelsen legges ved. Her kan du lese mer:

https://www.brreg.no/innsending-av-arsregnskap/forsinkelsesgebyr/soknad-om-ettergivelse/

14.09.22


Author:

Timotei Roos

Timotei Roos

Client Consultant

Mobile: (+47) 919 05 058

Skype:tim_o_ha88
Email: timotei.roos(at)leinonen.no

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

23

Nov

GAVER I ARBEIDSFORHOLD

9

Nov

ETABLERING AV ET SELSKAP OG VALG AV ORGANISASJONSFORM...

Kontakt oss

Email again:
Services