Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

KAN BEDRIFT FORTSATTE DRIFT?

Etter en lang tid preget med koronapandemi oppfordres det til alle som er regnskapspliktige om å ta en vurdering om bedriftens fortsatte drift og dette må da komme tydelig ved levering av årsoppgaven for 2020.

 

Viktige punkter å tenke igjennom bedriftens overlevelsesevne og om det er fortsatt drift kan være:

 

-       Balanseverdi av anleggsmidler og omløpsmidler

-       Kortsiktig og langsiktig gjeld

-       Tap av arbeidskraft og tap på fordringer

-       Betalingsevne på kort og lang sikt til å betjene sine lån.

-       Kartlegge virksomhetens situasjon, oversikt over alle lån, få med eventuelt om det foreligger nedbetalingsutsettelser og varigheten av hvor lenge dette vil gjelde.

 

 

Det er styret og ledelsen som har ansvaret for å vurdere om det foreligger usikkerhet om fortsatt drift av virksomheten og dette må legges til grunn for i årsoppgaven for 2020.16.03.21


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

21

Sep

LENGRE TID FOR SELSKAPSETABLERING

3

Sep

ER JEG REGNKAPSPLIKTIG?

Kontakt oss

Email again:
Services