Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

KARANTENEREGLER FOR UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE I NORGE

En ny retningslinje er nå innført for å gi tilgang for utenlandsk arbeidskraft med det formål å utføre særskilte tekniske oppgaver. Søknaden må utformes av arbeidsgiveren, adressert til Sjøfartsdirektoratet med alle nødvendige vedlegg. Autorisasjon av godkjenning for å krysse grensen gjelder fra den dagen tillatelsen ble gitt. Vedkommende som krysser norsk grense blir plassert på karantenehotell eller lokaler som er på forhånd bestemt av Arbeidstilsynet.

Vennligst kontakt Leinonen for nærmere informasjon.02.03.21


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

30

Jun

ALLE ARBEIDSGIVERE ER PLIKTIGE TIL Å MELDE INN...

24

Jun

ENDRINGER I REISERESTRIKSJONER

Kontakt oss

Email again:
Services