Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

KARANTENEREGLER FOR UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE I NORGE

En ny retningslinje er nå innført for å gi tilgang for utenlandsk arbeidskraft med det formål å utføre særskilte tekniske oppgaver. Søknaden må utformes av arbeidsgiveren, adressert til Sjøfartsdirektoratet med alle nødvendige vedlegg. Autorisasjon av godkjenning for å krysse grensen gjelder fra den dagen tillatelsen ble gitt. Vedkommende som krysser norsk grense blir plassert på karantenehotell eller lokaler som er på forhånd bestemt av Arbeidstilsynet.

Vennligst kontakt Leinonen for nærmere informasjon.02.03.21


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

23

Nov

GAVER I ARBEIDSFORHOLD

9

Nov

ETABLERING AV ET SELSKAP OG VALG AV ORGANISASJONSFORM...

Kontakt oss

Email again:
Services