Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

Nå blir utgiftene som skyldes innreisekarantene dekket

Det er nå vedtatt en ny ordning i Norge som skal dekke utgifter bedrifter har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene.

Mange bedrifter er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde normal drift. Karantenereglene fører til store kostnader for disse bedriftene, og denne ordningen bidrar til produksjonen opprettholdes til tross for karantenen.

I den siste pressemeldingen har regjeringen skjerpet kravene til innreisekarantene. Arbeidstakere skal sørge for egnet oppholdssted med enerom, også for de arbeidstakere som har fått fritidskarantene hvis de ikke benytter seg av karantehotell.

Karantenereglene fører til store kostnader blant annet til losji, lønn og oppfølging av arbeidere som sitter i karantene.

Bedriftene blir kompensert et fast beløp per arbeidstaker per dag, ca 800-1000 kroner.
På denne måten unngår man uheldige konsekvenser som kunne ramme utenlandsk arbeidskraft som følge av covid-19.

Denne ordningen gjelder i første omgang for perioden 1.november 2020-28.02.2021. En eventuell forlengelse av denne ordningen blir vurdert av Regjeringen fortløpende.

16.11.20


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

23

Nov

GAVER I ARBEIDSFORHOLD

9

Nov

ETABLERING AV ET SELSKAP OG VALG AV ORGANISASJONSFORM...

Kontakt oss

Email again:
Services