Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

Når regnes reisetid som arbeidstid i Norge?

Reisetid hjemmefra til fast arbeidsadresse er ikke arbeidstid. Hvis arbeidstakeren blir sendt til et arbeidssted utenfor selskapet, men kommer tilbake før arbeidsdagens slutt, vil slike reiser normalt anses som arbeidstid.

Hvis reisen er en nødvendig forutsetning for at arbeidstakeren skal oppfylle sine forpliktelser i arbeidsforholdet, og denne reisen ikke kan forkortes, bør den betraktes som arbeidstid. Dette fordi arbeidstakeren i denne perioden ikke står fritt til å forlate arbeidsmiljøet og ivareta sine egne interesser.

EFTA-domstolen viser til at det er tre hovedelementer som må ligge til grunn for at reisetiden etter direktivet skal være arbeidstid:

1. Den ansatte utfører oppgaver eller plikter innenfor rammen av arbeidsforholdet.

2. I løpet av reisetiden må arbeidstakeren stå til arbeidsgivers disposisjon. Personen må være i en situasjon der han er rettslig forpliktet til å følge arbeidsgivers instruksjoner og utføre sine plikter for arbeidsgiveren.

3. I løpet av reisetiden må den ansatte være på arbeid. Det betyr at reisen er en integrert del av arbeidet.

07.01.20


Latest articles

22

Feb

Introduction to Estonia

13

Oct

VIKTIG INFORMASJON FOR DEG SOM SKALL SØKE KOMPENSASJON...

5

Oct

TILBAKEBETALING AV KORONASTØTTE?

Kontakt oss

Email again:
Services