Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

NY SKATTEMELDING TIL BEDRIFTER

Skattemelding må leveres via regnskaps- eller årsoppgjørssystem for inntekståret 2023. Altinn skjema kan ikke brukes.

 

Allerede fra og med inntekståret 2022 vil mange selskap kunne bruke den nye skattemeldingen. Systemet du bruker avgjør om du kan bruke dette regnskaps- eller årsoppgjørssystemet, eller om du må levere via Altinn som tidligere årene.18.08.22


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

23

Nov

GAVER I ARBEIDSFORHOLD

9

Nov

ETABLERING AV ET SELSKAP OG VALG AV ORGANISASJONSFORM...

Kontakt oss

Email again:
Services