Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

REGJERINGEN UTVIDER TILSKUDDET FOR TAPT VARELAGER

9. Juni ble det bestemt at foretak som tidligere var pålagt full skjenkestopp eller måtte stenge helt kunne søke om kompensasjon for tapt varelager.


Denne ordningen utvides nå. En forskriftsendring innebærer at virksomheter som holdt stengt på grunn av at skjenkestopp gjorde det ulønnsomt å holde åpent også får kompensert annet tapt varelager enn alkoholholdige drikkevarer.15.06.21


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

30

Jun

ETABLERE EN AVDELING AV ET UTENLANDSK SELSKAP I...

24

Jun

VIKTIGE DATOER FOR VÅREN 2022

Kontakt oss

Email again:
Services