Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

STRAFF FOR LØNNSTYVERI ELLER BRUDD PÅ ARBEIDSGIVERPLIKTER OM OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON OTP

Lønnstyveri er straffbart. Om arbeidsgivere som bevisst og for egen eller andres vinning unnlater å betale avtalt eller lovbestemt lønn. Denne kunne straffes med fengsel i inntil 2 år eller bøter. Grovt lønnstyveri vil kunne straffes med fengsel i inntil 6 år eller bøter.

 

Arbeidsgivere som ikke oppfyller sine plikter etter lov om obligatorisk tjenestepensjon når det gjelder å opprette eller betale innskudd til tjenestepensjon for sine ansatte, vil kunne straffes med fengsel i inntil 2 år eller bøter.11.01.22


Author:

Arto Ahokas

Arto Ahokas

Client advisory manager

Client advisory manager NO

Mobile: (+47) 488 46 959

Skype:arto.ahokas.oslo
Email: arto.ahokas(at)leinonen.no

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

20

Apr

VÅRT KONTOR I NORGE LIGGER I SAMME OPPGANG...

14

Feb

TRENGER DU HJELP TIL FIKEN REGNSKAPSPROGRAMMET?

Kontakt oss

Email again:
Services