Regnskaps- og rådgivningstjenester siden 1989

Andre økonomitjenester

Gode administrative rutiner er en viktig grunn til suksess for ethvert selskap, både hjemme og borte. Noen av nyansene er nært knyttet til å drive en lønnsom virksomhet, mens andre er kun knyttet til lokal lovgivning. Hvert selskap må ta seg av sine forretningstransaksjoner, men lokale myndigheter krever som regel spesifikke prosedyrer knyttet til disse forretningstransaksjonene. Det lokale Leinonen-kontoret tar mer enn gjerne over alle disse langtekkelige og tidkrevende aktivitetene.

Hos Leinonen er administrasjonstjenester nært knyttet til våre regnskaps- og lønnsadministrasjonstjenester. Forretningsadministrasjonstjenester, dvs. behandling av betalinger, utstedelse av fakturaer eller registrering av merverdiavgift i henhold til lokale krav, håndteres enkelt av våre profesjonelle regnskapsførere.

Når Leinonen tar seg av de generelle administrasjonstjenestene, blir det enklere for deg å styre virksomheten. På anmodning kan vi representere deg overfor myndighetene, arkivere regnskapsmateriale og gi deg en lovlig postadresse eller posthåndteringstjeneste.

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

23

Nov

GAVER I ARBEIDSFORHOLD

9

Nov

ETABLERING AV ET SELSKAP OG VALG AV ORGANISASJONSFORM...

Kontakt oss

Email again:
Services