YRITYSTOIMINTA NORJASSA

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

Ennen yritystoiminnan aloittamista Norjassa valitaan yhtiömuoto. Yhtiömuoto vaikuttaa yrityksen kaikkeen toimintaan, kuten veroraportointiin. Yhtiömuotoa valittaessa yrittäjien tulisikin valita yhtiömuoto yrityksen tavoitteiden mukaan. Hyvin harvoissa tapauksissa suositellaan sivuliikkeen perustamista.

Yleisimmät yhtiömuodot Norjassa ovat: toiminimi (ENK), sivuliike (NUF) ja osakeyhtiö (AS). Ulkomainen yrittäjä ei tarvitse paikallista yhtiökumppania yritystä perustettaessa Norjaan.

Ulkomaan kansalaiset voivat toimia yksityisinä elinkeinonharjoittajina Norjassa. Se ei vaadi minimi alkupääomaa ja se on yleinen liiketoiminnan muoto. Yhtiön perustaja tekee kaikki tarpeelliset päätökset, jolla voidaan taata yrityksen sujuva toiminta.

Yrityksen perustaminen on helppoa Norjassa yritysrekisterin kautta (The Brønnøysund Register Centre). On huomioitava että rekisteröintiprosessi kestää useita viikkoja ja siihen on varattava riittävästi aikaa.

VEROTUS

Yleisesti ulkomaiset yritykset, jotka on perustettu Norjaan ja tienaavat voittoja maasta ovat verovelvollisia Norjalle. Yritysveroaste on 21% tuloista. Sekä norjalaisiin että ulkomaisiin yrityksiin kohdistuu sama veroaste.

Norjassa vakituisesti asuvat ovat verovelvollisia Norjaan kaikista pääomatuloistaan. Kaikki jotka ovat asuneet Norjassa yli 10 vuotta ovat verovelvollisia Norjaan kolmen vuoden ajan ulkomaille muuttamisen jälkeen.

Arvonlisävero Norjassa on 25%. Alennettu ALV kanta ruokatuotteille ja juomille on 15%. Vientiä ei veroteta. Ulkomaisten yritysten, joilla on ALV:n alaista tuloa on rekisteröidyttävä Norjan ALV-rekisteriin.

TYÖSUHDE

Norjan työlainsäädäntö (arbeidsmiljøloven) sääntelee työsuhteen ehtoja. Se sääntelee työnantajan ja työntekijän suhdetta. Norjassa ei ole yleistä vähimmäispalkkaa, mutta ammattiliittojen sopimukset säätelevät palkkatasoa. Norjan työlainsäädännön päällimmäinen tehtävä on suojella työntekijöitä.

Ulkomaalaiset työntekijät voivat joissakin erikoistapauksissa maksaa verot kotimaahansa jos he oleskelevat Norjassa alle 183 päivää 12 kuukauden pituisen jakson aikana. Työnantaja tyypillisesti hoitaa työntekijän rekisteröinnin Norjan veroviranomaisille sekä henkilökohtaisen veronumeron. Yksityisyrittäjien on hoidettava veroviranomaisille rekisteröityminen sekä veronumero itsenäisesti. Työnantaja huolehtii sosiaaliturvamaksujen vähentämisestä työntekijän bruttotuloista.

Työsuhteen purku koeajan aikana vaatii työntekijän tai työnantajan noudattavan kahden viikon irtisanomisaikaa, jolloin on toimitettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Koeajan jälkeen työnantajan on hyvin vaikea purkaa työsopimusta.

EKSPATRIAATIT

EU- ja ETA-maiden kansalaisilla on oikeus työskennellä Norjassa, mutta yleensä heidän on rekisteröidyttävä. Ulkomaisten työntekijöiden, jotka tulevat näiden maiden ulkopuolelta on luettava heitä koskevat säädökset koskien maahanmuuttoa www.udi.no. sivustolta.

Norjassa asuvien ja työskentelevien on maksettava veroja sekä sosiaaliturvamaksuja maahan. Se oikeuttaa tiettyihin sosiaaliturvaetuihin kuten työttömyystukeen, perusterveydenhuoltoon Norjassa, äitiysavustukseen, lapsilisään sekä eläkkeeseen. Norjalaisen eläkkeen kertymisen alkaminen riippuu ulkomaisen työntekijän alkuperämaasta. Suomalaiselle eläke alkaa kertyä heti.

Recent Posts

helmikuu 7, 2023

TYÖNANTAJALLE YLIMÄÄRÄINEN SOSIAALIMAKSU, JOS TULOT OVAT YLI 750 000

Kun työntekijän vuositulot ovat yli 750 000 Norjan kruunua, työnantajan on maksettava 750 000 Norjan kruunun ylittävälle summalle 5 % enemmän sosiaalimaksua. Pohjoisilla alueilla, joilla…

Continue reading
tammikuu 6, 2023

KOTIKONTTORI TYÖSKENTELY ULKOMAILTA?

Jos työntekijä tekee töitä Norjaan ulkomailta käsin, on huomioitava useampi asia. Mistä maasta tulee sosiaaliturva? Mihin maahan maksetaan tulovero? Eri maissa on erilaiset säännöt, ja…

Continue reading
joulukuu 8, 2022

JOULUKUUSSA 50% MATALAMPI VERONPIDÄTYS

Ei voi kuitenkaan sanoa, että alennettu vero olisi lahja verottajalta. Norjassa kaikki maksavat tuloveroa verovuoden aikana kaikista ansaitsemistaan tuloista. Myös joulukuun tulot sisältyvät tähän. Itse…

Continue reading