BLOGGING, HOBBY ELLER NÆRING?

Blogging kan være både hobby og jobb. Det viktigste spørsmålet er om det er skattepliktig eller ikke.

Blogging som en hobby

Blogging anses som en hobby hvis bloggingen ikke har som formål å tjene penger over tid.

Inntekter fra hobby er ikke skattepliktige, og du får heller ikke fradrag for kostnader knyttet til slik aktivitet.

Blogging som virksomhet

Hvis bloggingen har som formål å gi inntekter, er det en virksomhet. All inntekt er skattepliktig, og det kan oppnås fradrag for kostnader.

Blogg på en utenlandsk server

Mange blogger via en utenlandsk server. Det har ikke noe å si hvor bloggen er plassert fysisk. Skattereglene bestemmes ut i fra hvilket land bloggen drives fra.

Skatt og merverdiavgift

Markedsførte produkter og mottatte gaver med økonomisk verdi er skatte- og merverdiavgiftspliktig.

Noen bloggere mottar gaver de ikke har bedt om og ikke vil ha. Hvis gaven er blitt kastet eller sendt tilbake, er den ikke moms eller skattepliktig. Dette må dokumenteres ved å liste opp hva som kastes eller returneres.

Recent Posts

mai 17, 2023

BØR DIN REGNSKAPSFØRER BO I SAMME KOMMUNE ELLER BY?

Å ta meg seg sammenkrøllede kvitteringer til regnskapsfører er blitt historie. Elektronisk kommunikasjon er blitt mer vanlig og mye blir opplastet automatisk til vår programvare.…

Continue reading
februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading