Byggenæringen i Norge: Oppsummering fra Leinonen Norway

Norsk byggenæring står som en viktig bærebjelke i landets økonomi. Vi har mange store selskaper som gjennomfører mangefasetterte prosjekter som ofte krever en innviklet økonomistyring.

Leinonen Norway har ca. 10 års erfaring med å utføre regnskapstjenester for denne sektoren og tilbyr verdifull innsikt i de unike utfordringene og kravene som byggefirmaer står overfor fra et regnskapsperspektiv.

Kompleksitet krever kompetanse

Byggebransjen er såpass kompleks på grunn av mangfoldet av prosjekter og leverandører som store byggeselskaper jobber med. For å sikre en god og jevn drift er det derfor svært viktig at regnskapet er ført korrekt. Våre regnskapsførere er godt kjent med byggeselskaper, vet hvordan man skal håndtere dem og sørger for at alle regnskapsmessige forpliktelser blir oppfylt til rett tid.

Prosjektregnskap og HMS

Det er 2 typer bedrifter i Norge som er pålagt å føre prosjektregnskap: de som har prosjekter med en omsetning på over 300 000 kroner og de som mottar støtte fra Innovasjon Norge eller lignende organisasjoner. I tillegg må alle byggefirmaer overholde HMS-regelverket (Helse, Miljø, Sikkerhet). Våre regnskapsførere er vant til å veilede virksomheter når det gjelder disse kravene, inkludert anskaffelsen av HMS-kort til ansatte.

Administrativ støtte

Våre regnskapsførere gjør mer enn bare regnskap og tilbyr administrativ støtte i tillegg. Dette inkluderer alt fra lønnskjøring, betaling av regninger og til administrering av ansattkontrakter.  Vi bruker flere ulike regnskapsprogrammer som Microsoft Dynamics 365 Business Central, Conta, Fiken og Tripletex. Mange byggefirmaer velger Tripletex som sitt program og den kjenner vi godt til.

HMS-kort: nøkkelen til byggearbeid

HMS-kort er uunnværlige for alle som jobber i byggebransjen. Vi forstår hvor viktig de er for bedriften og bistår bedrifter med å skaffe dem til de ansatte. Det er faktisk ulovlig å jobbe på en byggeplass uten et HMS-kort.

Norsk Standard (NS): standardiserte kontraktsvilkår

Bransjen bruker Norsk Standards kontrakter (NS-kontrakter) som sikrer standardiserte vilkår for avtaler mellom byggefirmaer og deres kunder. Disse kontraktene dekker viktige aspekter som garantier, oppstartsmøter, endringer og forsinkelser. De etablerer et klart rammeverk for en vellykket prosjektgjennomføring.

Minstelønn i Norge

Det er viktig å overholde regler rundt minstelønn i byggebransjen.  Timelønn bestemmes av faktorer som formell utdanning og erfaring. Minstelønn for faglærte er satt til 238,30 kroner (2023) og våre rådgivere sørger for at lønn blir utbetalt i henhold til regelverket.

Norsk byggenæring etterspør en nyansert tilnærming til regnskap med et konkret regelverk, komplekse prosjekter og behov for en helhetlig administrativ støtte. Vi har 10 års erfaring i dette feltet og kan håndtere de ulike utfordringene som byggefirmaer står overfor, blant annet knyttet til regnskap og lønn. Vi sørger for at all nødvendig informasjon sendes til riktig tid, spesielt i forbindelse med innlevering av skattemelding og årsregnskap.

For ytterligere spørsmål ta kontakt med våre rådgivere – https://leinonen.eu/nor/no/contacts/

Nylige innlegg

februar 7, 2024

Partnerskap med Tripletex

2024 blir virkelig et år med mange endringer! Vi skrev tidligere om de viktigste endringene innen regelverket i Norge, så om den nye skattemeldingen, men…

Fortsett å lese
januar 8, 2024

Hvordan fungerer EHF-faktura?

Med tanke på økt digitalisering i regnskapsbransjen er EHF-faktura absolutt et smart valg. Enten du allerede bruker EHF-faktura eller vurderer denne løsningen, her er vår…

Fortsett å lese
desember 19, 2023

Ny skattemelding i 2024: Overgang til en ny løsning

Skatteetaten ønsker å forenkle prosessen av innlevering av skattemelding og årsoppgjør og samtidig øke kvaliteten på innleveringene. Derfor blir det en helt ny skattemelding neste…

Fortsett å lese