DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING

Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet i selskapet som inkluderer finansiell og skatterapportering, toll og valutakontroll. Derfor bør en investor være meget oppmerksom når en passende selskapsform skal bestemmes siden dette vil bidra til å oppnå oppsatte mål og samtidig oppfylle alle juridiske krav. Norsk registrert utenlandsk foretak (NUF) anbefales som regel ikke.

De vanligste selskapsformene i Norge er: Enkeltpersonforetak (ENK), Norsk registrert utenlandsk foretak (NUF) og aksjeselskap med aksjer og styre (AS). Ved etablering i Norge er det ikke behov for en lokal partner.

Utlendinger i Norge kan fungere som eneeiere. Enkeltpersonforetak i Norge krever ingen startkapital. Grunnleggeren tar alle de nødvendige avgjørelsene som gjelder selskapets drift og kan bruke fortjenesten etter å ha sendt den personlige skattemeldingen til skattemyndighetene. Merk at eneeier har full finansiell risiko.

Etablering av virksomhet i Norge gjøres enkelt gjennom Brønnøysundregisteret. Altinn er den offisielle nettsiden som gir all informasjon for etablering og drift av en virksomhet i Norge. Du finner relevant informasjon og veiledning om registrering av din virksomhet og drift i Norge.

ANSETTELSE

Arbeidsreguleringen i Norge styres av arbeidsmiljøloven. Det regulerer forholdet mellom arbeidsgivere og ansatte. Norge har ikke en felles minimumslønn, men fagforeninger har kontrakter som alltid må følges når man jobber og opererer i Norge. Hovedarbeidet i den norske arbeidsretten er å beskytte ansatte.

Ansatte med expat-kontrakt betaler kun norsk skatt og sosiale avgifter dersom de bor i landet minst 183 dager i løpet av et kalenderår. Din arbeidsgiver vil vanligvis ordne med registrering hos det norske skattekontoret og ordne personnummeret. Selvstendig næringsdrivende må selv levere sin skatteregistrering og det norske personnummeret. Norsk skattefradrag fratrekkes av bruttolønnen av arbeidsgiveren.

Oppsigelse av arbeidsavtalen i prøvetiden av arbeidstaker eller arbeidsgiver kan utføres ved å gi to ukers skriftlig varsel. Etter prøvetid er det vanskelig for arbeidsgiver å si opp avtalen.

Å VÆRE EN FREMMEDARBEIDER

Innbyggerne i EUs medlemsland og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde har rett til å arbeide i Norge. Det kan imidlertid være nødvendig med registrering. Ansatte med expat-kontrakter fra utenfor EU som ønsker å jobbe i Norge må sjekke reglene på www.udi.no.

Ansatte med expat-kontakt som bor eller jobber i Norge er forpliktet til å betale skatt og bidrag til det norske trygdesystemet. Det gir dem rett til visse norske sosiale velferdsytelser som for eksempel arbeidsledighetstrygd, grunnleggende helseforsikring i Norge, foreldrepenger og barnetrygd og norsk pensjon.

Nylige innlegg

februar 7, 2024

Partnerskap med Tripletex

2024 blir virkelig et år med mange endringer! Vi skrev tidligere om de viktigste endringene innen regelverket i Norge, så om den nye skattemeldingen, men…

Fortsett å lese
januar 8, 2024

Hvordan fungerer EHF-faktura?

Med tanke på økt digitalisering i regnskapsbransjen er EHF-faktura absolutt et smart valg. Enten du allerede bruker EHF-faktura eller vurderer denne løsningen, her er vår…

Fortsett å lese
desember 19, 2023

Ny skattemelding i 2024: Overgang til en ny løsning

Skatteetaten ønsker å forenkle prosessen av innlevering av skattemelding og årsoppgjør og samtidig øke kvaliteten på innleveringene. Derfor blir det en helt ny skattemelding neste…

Fortsett å lese