DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING

Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet i selskapet som inkluderer finansiell og skatterapportering, toll og valutakontroll. Derfor bør en investor være meget oppmerksom når en passende selskapsform skal bestemmes siden dette vil bidra til å oppnå oppsatte mål og samtidig oppfylle alle juridiske krav. Norsk registrert utenlandsk foretak (NUF) anbefales som regel ikke.

De vanligste selskapsformene i Norge er: Enkeltpersonforetak (ENK), Norsk registrert utenlandsk foretak (NUF) og aksjeselskap med aksjer og styre (AS). Ved etablering i Norge er det ikke behov for en lokal partner.

Utlendinger i Norge kan fungere som eneeiere. Enkeltpersonforetak i Norge krever ingen startkapital. Grunnleggeren tar alle de nødvendige avgjørelsene som gjelder selskapets drift og kan bruke fortjenesten etter å ha sendt den personlige skattemeldingen til skattemyndighetene. Merk at eneeier har full finansiell risiko.

Etablering av virksomhet i Norge gjøres enkelt gjennom Brønnøysundregisteret. Altinn er den offisielle nettsiden som gir all informasjon for etablering og drift av en virksomhet i Norge. Du finner relevant informasjon og veiledning om registrering av din virksomhet og drift i Norge.

ANSETTELSE

Arbeidsreguleringen i Norge styres av arbeidsmiljøloven. Det regulerer forholdet mellom arbeidsgivere og ansatte. Norge har ikke en felles minimumslønn, men fagforeninger har kontrakter som alltid må følges når man jobber og opererer i Norge. Hovedarbeidet i den norske arbeidsretten er å beskytte ansatte.

Ansatte med expat-kontrakt betaler kun norsk skatt og sosiale avgifter dersom de bor i landet minst 183 dager i løpet av et kalenderår. Din arbeidsgiver vil vanligvis ordne med registrering hos det norske skattekontoret og ordne personnummeret. Selvstendig næringsdrivende må selv levere sin skatteregistrering og det norske personnummeret. Norsk skattefradrag fratrekkes av bruttolønnen av arbeidsgiveren.

Oppsigelse av arbeidsavtalen i prøvetiden av arbeidstaker eller arbeidsgiver kan utføres ved å gi to ukers skriftlig varsel. Etter prøvetid er det vanskelig for arbeidsgiver å si opp avtalen.

Å VÆRE EN FREMMEDARBEIDER

Innbyggerne i EUs medlemsland og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde har rett til å arbeide i Norge. Det kan imidlertid være nødvendig med registrering. Ansatte med expat-kontrakter fra utenfor EU som ønsker å jobbe i Norge må sjekke reglene på www.udi.no.

Ansatte med expat-kontakt som bor eller jobber i Norge er forpliktet til å betale skatt og bidrag til det norske trygdesystemet. Det gir dem rett til visse norske sosiale velferdsytelser som for eksempel arbeidsledighetstrygd, grunnleggende helseforsikring i Norge, foreldrepenger og barnetrygd og norsk pensjon.

Recent Posts

februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 6, 2023

JOBBE HJEMMAFRA I ET LAND UTENFOR NORGE?

Det er flere ting som må tas i betraktning dersom en norsk ansatt jobber fra utlandet. Hvilket land betaler trygden? I hvilket land betales inntektsskatt?…

Continue reading
desember 8, 2022

HALVT SKATTETREKK

 I mange år kan ansatte i Norge glede seg over høyere lønn i desember. Dette skjer på grunn av regelverket som åpner for at arbeidsgiver…

Continue reading