EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner. Ekstra arbeidsgiveravgift vil gjelde også for Nord-Norge hvor satsen i dag er 0 %. De fleste arbeidsgivere betaler i dag 14,1% i arbeidsgiveravgift, så det betyr at totalavgiften for disse blir på 19,1%. Grunnlaget for innskuddet er summen av arbeidsgivers ytelser av rapporteringspliktig lønn og naturalytelser. Det skal imidlertid ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift for pensjonsinnskudd.

Dersom en arbeidstaker har flere forskjellige arbeidsforhold og man tjener under 750 000 kroner i året i hvert av dem, trenger man ikke betale ekstra arbeidsgiveravgift.

Det er foreløpig ikke bestemt om ekstra arbeidsgiveravgift vil bli videreført etter inntekståret 2023.

Du kan lese hele loven her (tilgjengelig på norsk):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-til-utfylling-av-folketrygdloven-23-2-tolvte-ledd-fjerde-punktum-om-fastsettelse-og-beregning-av-ekstra-arbeidsgiveravgift-av-ytelser-over-bestemte-grenser-forskrift-om-ekstra/id2952806/%20%C2%A0

Nylige innlegg

oktober 5, 2023

Byggenæringen i Norge: Oppsummering fra Leinonen Norway

Norsk byggenæring står som en viktig bærebjelke i landets økonomi. Vi har mange store selskaper som gjennomfører mangefasetterte prosjekter som ofte krever en innviklet økonomistyring.…

Fortsett å lese
august 15, 2023

LØNN I NORGE OG HVORDAN DEN BLIR BEREGNET

Lønnsavgifter i Norge kan ha betydelig innvirkning på hvor mye en ansatt får utbetalt. Skatten beregnes basert på ulike faktorer som den ansattes lønn, fordeler…

Fortsett å lese
mai 17, 2023

BØR DIN REGNSKAPSFØRER BO I SAMME KOMMUNE ELLER BY?

Å ta meg seg sammenkrøllede kvitteringer til regnskapsfører er blitt historie. Elektronisk kommunikasjon er blitt mer vanlig og mye blir opplastet automatisk til vår programvare.…

Fortsett å lese