EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner. Ekstra arbeidsgiveravgift vil gjelde også for Nord-Norge hvor satsen i dag er 0 %. De fleste arbeidsgivere betaler i dag 14,1% i arbeidsgiveravgift, så det betyr at totalavgiften for disse blir på 19,1%. Grunnlaget for innskuddet er summen av arbeidsgivers ytelser av rapporteringspliktig lønn og naturalytelser. Det skal imidlertid ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift for pensjonsinnskudd.

Dersom en arbeidstaker har flere forskjellige arbeidsforhold og man tjener under 750 000 kroner i året i hvert av dem, trenger man ikke betale ekstra arbeidsgiveravgift.

Det er foreløpig ikke bestemt om ekstra arbeidsgiveravgift vil bli videreført etter inntekståret 2023.

Du kan lese hele loven her (tilgjengelig på norsk):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-til-utfylling-av-folketrygdloven-23-2-tolvte-ledd-fjerde-punktum-om-fastsettelse-og-beregning-av-ekstra-arbeidsgiveravgift-av-ytelser-over-bestemte-grenser-forskrift-om-ekstra/id2952806/%20%C2%A0

Nylige innlegg

april 19, 2024

Helligdager og lønn i Norge

For de som setter pris på sin fritid er 2024 virkelig et år man kan dra nytte av fridager vi har i Norge. I år…

Fortsett å lese
mars 26, 2024

Vanlige MVA-feil man gjør i Norge og hvordan kan man unngå dem

De fleste som bor i Norge har hørt ordet MVA og de som driver et selskap kjenner i hvert fall til MVA-rapportering. Men hva står…

Fortsett å lese
mars 12, 2024

Lønn og skatt for utenlandske arbeidstakere i Norge

Det dukker ofte opp en del spørsmål i forbindelse med lønn og skatt for utenlandske arbeidstakere. Er det noen forskjeller mellom dem og vanlige norske…

Fortsett å lese