EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner. Ekstra arbeidsgiveravgift vil gjelde også for Nord-Norge hvor satsen i dag er 0 %. De fleste arbeidsgivere betaler i dag 14,1% i arbeidsgiveravgift, så det betyr at totalavgiften for disse blir på 19,1%. Grunnlaget for innskuddet er summen av arbeidsgivers ytelser av rapporteringspliktig lønn og naturalytelser. Det skal imidlertid ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift for pensjonsinnskudd.

Dersom en arbeidstaker har flere forskjellige arbeidsforhold og man tjener under 750 000 kroner i året i hvert av dem, trenger man ikke betale ekstra arbeidsgiveravgift.

Det er foreløpig ikke bestemt om ekstra arbeidsgiveravgift vil bli videreført etter inntekståret 2023.

Du kan lese hele loven her (tilgjengelig på norsk):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-til-utfylling-av-folketrygdloven-23-2-tolvte-ledd-fjerde-punktum-om-fastsettelse-og-beregning-av-ekstra-arbeidsgiveravgift-av-ytelser-over-bestemte-grenser-forskrift-om-ekstra/id2952806/%20%C2%A0

Recent Posts

mai 17, 2023

BØR DIN REGNSKAPSFØRER BO I SAMME KOMMUNE ELLER BY?

Å ta meg seg sammenkrøllede kvitteringer til regnskapsfører er blitt historie. Elektronisk kommunikasjon er blitt mer vanlig og mye blir opplastet automatisk til vår programvare.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading
januar 6, 2023

JOBBE HJEMMAFRA I ET LAND UTENFOR NORGE?

Det er flere ting som må tas i betraktning dersom en norsk ansatt jobber fra utlandet. Hvilket land betaler trygden? I hvilket land betales inntektsskatt?…

Continue reading