ETABLERING AV ET SELSKAP OG VALG AV ORGANISASJONSFORM

Hvis du bestemmer deg for å starte et selskap i Norge, hjelper vi deg med å velge organisasjonsform som passer deg best. Et Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) eller et aksjeselskap (AS) passer til ulike typer bedrifter. Vi tilbyr rådgivning og sørger for en vellykket registrering  og hjelper deg med å få en bankkonto.

Recent Posts

februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading
januar 6, 2023

JOBBE HJEMMAFRA I ET LAND UTENFOR NORGE?

Det er flere ting som må tas i betraktning dersom en norsk ansatt jobber fra utlandet. Hvilket land betaler trygden? I hvilket land betales inntektsskatt?…

Continue reading