Første Korona Kompensasjonsordning

Bekreftelser sendes Skatteetaten. Skatteetaten har nå laget en ny løsning som gjør at regnskapsfører eller revisor bekrefter innhold i kompensasjonssøknander.

Det skal nå utarbeides 2 typer bekreftelser for kompensasjonsordningen: av revisor og regnskapsfører.

Den ene bekreftelsen er den ordinære bekreftelsen for alle typer søknader.

Den andre bekreftelsen er for selskaper med underskudd i siste regnskapsår. Dette er for de som sender søknad basert på at gjennomsnittlig månedlig resultat er forbedret.

Det er imidlertid gitt klare føringer av Skatteetaten på hva som skal kontrolleres før disse bekreftelsene gis.

Dersom foretaket har fått tildelt ett eller flere månedlig tilskudd over 15 000 kroner, skal bekreftelsen på innholdet i søknaden legges frem uoppfordret.

Bekreftelsen skal gis som en selvstendig løsning via de ordinære nettsidene for kompensasjonsordning.

Recent Posts

februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading
januar 6, 2023

JOBBE HJEMMAFRA I ET LAND UTENFOR NORGE?

Det er flere ting som må tas i betraktning dersom en norsk ansatt jobber fra utlandet. Hvilket land betaler trygden? I hvilket land betales inntektsskatt?…

Continue reading