GAVER I ARBEIDSFORHOLD

I Norge er det vanlig å gi gaver til sine ansatte til jul. Det er en hyggelig tradisjon som er med på å skape gode bånd mellom arbeidsgiver og ansatte. I utgangspunktet er dette skattepliktig inntekt for den ansatte. Det finns imidlertid unntak og det er viktig å vite hvilke regler som gjelder for skattefritak.

Det viktigste er å vite den gjeldende årlige beløpsgrense for skattefrie gaver. Fra og med januar 2021 har den årlige beløpsgrensen for skattefrie gaver vært kr 5 000 per ansatt. Det forutsettes at gaven er noe annet enn pengebeløp, men gavekort som ikke kan veksles inn i penger er akseptert. Arbeidsgiver står fritt til å velge hva som skal være julegaver til sine ansatte. Også naturalytelser som f.eks. elektronisk kommunikasjon eller fri bil kan gis som skattefri gave så lenge det er innenfor kr 5000-grensen.

Skattefrie gaver skal heller ikke innrapporteres. Dersom verdien overstiger den skattefrie beløpsgrensene, skal det overskytende skattlegges som lønn. Blir gaven gitt som et pengebeløp, skal den innrapporteres som en kontantytelse.

Hvis du vil vite mer om regelverket rundt gaver til ansatte kan du lese om det her:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/utstyr-betalt-av-arbeidsgiver/gaver-og-reiser-betalt-av-arbeidsgiver/

Recent Posts

februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading
januar 6, 2023

JOBBE HJEMMAFRA I ET LAND UTENFOR NORGE?

Det er flere ting som må tas i betraktning dersom en norsk ansatt jobber fra utlandet. Hvilket land betaler trygden? I hvilket land betales inntektsskatt?…

Continue reading