HAR DU LEVERT ÅRSREGNSKAPET 2021?

De som har levert årsregnskapet for 2021 innen fristen som var 31.07.2022 kan puste lettet ut. De som leverte etter fristen derimot, har allerede fått faktura for forsinkelsesgebyret som kan bli opp til 63 596 kroner. Det er imidlertid greit å vite at man kan søke om ettergivelse av dette forsinkelsesgebyret. Det er mulig dersom forsinkelsen skyldes «forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlig rimelighetsgrunner tilsier det». Her vil først og fremst konsekvenser av Corona-pandemien kunne legges til grunn for en slik søknad.

Det er veldig viktig med god dokumentasjon for at søknaden skal bli innvilget. Det kan også være at man har fått utsatt frist for innsending av Skattemeldingen til 20. august og søker på dette grunnlaget. Da bør bekreftelsen på innvilget søknad om fristutsettelsen legges ved. Her kan du lese mer:

https://www.brreg.no/innsending-av-arsregnskap/forsinkelsesgebyr/soknad-om-ettergivelse/

Nylige innlegg

mars 26, 2024

Vanlige MVA-feil man gjør i Norge og hvordan kan man unngå dem

De fleste som bor i Norge har hørt ordet MVA og de som driver et selskap kjenner i hvert fall til MVA-rapportering. Men hva står…

Fortsett å lese
mars 12, 2024

Lønn og skatt for utenlandske arbeidstakere i Norge

Det dukker ofte opp en del spørsmål i forbindelse med lønn og skatt for utenlandske arbeidstakere. Er det noen forskjeller mellom dem og vanlige norske…

Fortsett å lese
februar 7, 2024

Partnerskap med Tripletex

2024 blir virkelig et år med mange endringer! Vi skrev tidligere om de viktigste endringene innen regelverket i Norge, så om den nye skattemeldingen, men…

Fortsett å lese