HAR DU LEVERT ÅRSREGNSKAPET 2021?

De som har levert årsregnskapet for 2021 innen fristen som var 31.07.2022 kan puste lettet ut. De som leverte etter fristen derimot, har allerede fått faktura for forsinkelsesgebyret som kan bli opp til 63 596 kroner. Det er imidlertid greit å vite at man kan søke om ettergivelse av dette forsinkelsesgebyret. Det er mulig dersom forsinkelsen skyldes «forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlig rimelighetsgrunner tilsier det». Her vil først og fremst konsekvenser av Corona-pandemien kunne legges til grunn for en slik søknad.

Det er veldig viktig med god dokumentasjon for at søknaden skal bli innvilget. Det kan også være at man har fått utsatt frist for innsending av Skattemeldingen til 20. august og søker på dette grunnlaget. Da bør bekreftelsen på innvilget søknad om fristutsettelsen legges ved. Her kan du lese mer:

https://www.brreg.no/innsending-av-arsregnskap/forsinkelsesgebyr/soknad-om-ettergivelse/

Recent Posts

februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading
januar 6, 2023

JOBBE HJEMMAFRA I ET LAND UTENFOR NORGE?

Det er flere ting som må tas i betraktning dersom en norsk ansatt jobber fra utlandet. Hvilket land betaler trygden? I hvilket land betales inntektsskatt?…

Continue reading