INNREISEKARANTENE VED ANKOMST TIL NORGE

Innreisekarantene gjelder hver gang man reiser inn til Norge og det følger 10 dager karantene ved innkomst for de som kommer fra land med røde soner. Alle som ankommer Norge har meldeplikt om å teste seg for korona, og de aller fleste land må forholde seg til PCR-test når de kommer inn til Norge. Lengden på karantenen kan være mindre enn 10 dager dersom man tar en PCR-test og den må være negativ etter syv dager fra man har ankommet Norge. Dersom man ikke har fulgt karantenen på karantenehotell er det obligatorisk å ta ny koronatest. Hvis det ikke er testkapasitet kan man avvise å ta testen, men i dette tilfellet vil det da ikke være mulig å forkorte karanteneperioden på 10 dager. Unntak fra karantene kan være familieårsaker som blant annet begravelse. Karantenereglene gjelder ikke for reisende som bruker flyplassen under 24 timer for å komme seg til sin neste destinasjonsmål.

Recent Posts

mai 17, 2023

BØR DIN REGNSKAPSFØRER BO I SAMME KOMMUNE ELLER BY?

Å ta meg seg sammenkrøllede kvitteringer til regnskapsfører er blitt historie. Elektronisk kommunikasjon er blitt mer vanlig og mye blir opplastet automatisk til vår programvare.…

Continue reading
februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading