KAN BEDRIFT FORTSATTE DRIFT?

Etter en lang tid preget med koronapandemi oppfordres det til alle som er regnskapspliktige om å ta en vurdering om bedriftens fortsatte drift og dette må da komme tydelig ved levering av årsoppgaven for 2020.

 

Viktige punkter å tenke igjennom bedriftens overlevelsesevne og om det er fortsatt drift kan være:

 

–       Balanseverdi av anleggsmidler og omløpsmidler

–       Kortsiktig og langsiktig gjeld

–       Tap av arbeidskraft og tap på fordringer

–       Betalingsevne på kort og lang sikt til å betjene sine lån.

–       Kartlegge virksomhetens situasjon, oversikt over alle lån, få med eventuelt om det foreligger nedbetalingsutsettelser og varigheten av hvor lenge dette vil gjelde.

 

 

Det er styret og ledelsen som har ansvaret for å vurdere om det foreligger usikkerhet om fortsatt drift av virksomheten og dette må legges til grunn for i årsoppgaven for 2020.

Recent Posts

mai 17, 2023

BØR DIN REGNSKAPSFØRER BO I SAMME KOMMUNE ELLER BY?

Å ta meg seg sammenkrøllede kvitteringer til regnskapsfører er blitt historie. Elektronisk kommunikasjon er blitt mer vanlig og mye blir opplastet automatisk til vår programvare.…

Continue reading
februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading