KARANTENEREGLER FOR UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE I NORGE

En ny retningslinje er nå innført for å gi tilgang for utenlandsk arbeidskraft med det formål å utføre særskilte tekniske oppgaver. Søknaden må utformes av arbeidsgiveren, adressert til Sjøfartsdirektoratet med alle nødvendige vedlegg. Autorisasjon av godkjenning for å krysse grensen gjelder fra den dagen tillatelsen ble gitt. Vedkommende som krysser norsk grense blir plassert på karantenehotell eller lokaler som er på forhånd bestemt av Arbeidstilsynet.

Vennligst kontakt Leinonen for nærmere informasjon.

Recent Posts

mai 17, 2023

BØR DIN REGNSKAPSFØRER BO I SAMME KOMMUNE ELLER BY?

Å ta meg seg sammenkrøllede kvitteringer til regnskapsfører er blitt historie. Elektronisk kommunikasjon er blitt mer vanlig og mye blir opplastet automatisk til vår programvare.…

Continue reading
februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading