Når regnes reisetid som arbeidstid i Norge?

Reisetid hjemmefra til fast arbeidsadresse er ikke arbeidstid. Hvis arbeidstakeren blir sendt til et arbeidssted utenfor selskapet, men kommer tilbake før arbeidsdagens slutt, vil slike reiser normalt anses som arbeidstid.

Hvis reisen er en nødvendig forutsetning for at arbeidstakeren skal oppfylle sine forpliktelser i arbeidsforholdet, og denne reisen ikke kan forkortes, bør den betraktes som arbeidstid. Dette fordi arbeidstakeren i denne perioden ikke står fritt til å forlate arbeidsmiljøet og ivareta sine egne interesser.

EFTA-domstolen viser til at det er tre hovedelementer som må ligge til grunn for at reisetiden etter direktivet skal være arbeidstid:

1. Den ansatte utfører oppgaver eller plikter innenfor rammen av arbeidsforholdet.

2. I løpet av reisetiden må arbeidstakeren stå til arbeidsgivers disposisjon. Personen må være i en situasjon der han er rettslig forpliktet til å følge arbeidsgivers instruksjoner og utføre sine plikter for arbeidsgiveren.

3. I løpet av reisetiden må den ansatte være på arbeid. Det betyr at reisen er en integrert del av arbeidet.

Recent Posts

mai 17, 2023

BØR DIN REGNSKAPSFØRER BO I SAMME KOMMUNE ELLER BY?

Å ta meg seg sammenkrøllede kvitteringer til regnskapsfører er blitt historie. Elektronisk kommunikasjon er blitt mer vanlig og mye blir opplastet automatisk til vår programvare.…

Continue reading
februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading