Nyheter

oktober 13, 2021

VIKTIG INFORMASJON FOR DEG SOM SKALL SØKE KOMPENSASJON

Husk søknadsfristen 15. oktober 2021 for tilskuddsperioder fra september 2020 til og med juni 2021. Skal du søke om kompensasjon for juli-august 2021 er søknadsfristen…

Continue reading
oktober 5, 2021

TILBAKEBETALING AV KORONASTØTTE?

Bedrifter som har mottatt koronastøtte må sende inn en bekreftelse for redusert inntekt fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Mange av dem risikerer å tilbakebetale koronastøtte…

Continue reading
september 21, 2021

LENGRE TID FOR SELSKAPSETABLERING

Det er for tiden lengre saksbehandlingstid hos det norske virksomhetsregisteret Brønnøysundregisteret. Tidligere har registeringen av utenlandske selskapet tatt flere uker. Nå er behandlingstiden lengre. Etter…

Continue reading
september 3, 2021

ER JEG REGNKAPSPLIKTIG?

Enkeltpersonforetak må føre regnskap hvis inntekten overstiger 50 000 per år.   De fleste av NUF-selskapene, og alle aksjeselskapene (AS) må alltid føre regnskapet.  …

Continue reading
august 27, 2021

HAR DU VÆRT PÅ FERIE?

Er du en arbeidstaker i Norge, er arbeidsgiveren din pliktig til å gi den en betalt ferie på minst 21 dag i året hvis du…

Continue reading
august 9, 2021

ENDRINGER I REISERESTRIKSJONER

Norge vil begynne å godta koronasertifikater fra EU-land, en etter en og etter hvert fjerne restriksjonene. Merk at reglene endres nesten hver uke. Dette ble…

Continue reading
august 9, 2021

VI UTFØRER REGNSKAP FOR NUF

Vi utfører regnskap for NUF ( Norskregistrert utenlandsk foretak). Vi finner ut om du er momspliktig i Norge og gir deg råd om registrering og…

Continue reading
juni 30, 2021

ALLE ARBEIDSGIVERE ER PLIKTIGE TIL Å MELDE INN INNSKUDDSPENSJON FOR SINE ANSATTE

Det påløper tvangsmulkt på 250 kr fra 1. juli 2021 for de som ikke har meldt dette inn. Bedrifter som må ha OTP må ha…

Continue reading
juni 24, 2021

ENDRINGER I REISERESTRIKSJONER

Norge vil begynne å godta koronasertifikater fra EU-land, en etter en og etter hvert fjerne restriksjonene. Merk at reglene endres nesten hver uke. Dette ble…

Continue reading

Get in Touch

    +47 4884 6959