Nyheter

september 21, 2021

LENGRE TID FOR SELSKAPSETABLERING

Det er for tiden lengre saksbehandlingstid hos det norske virksomhetsregisteret Brønnøysundregisteret. Tidligere har registeringen av utenlandske selskapet tatt flere uker. Nå er behandlingstiden lengre. Etter…

Fortsett å lese
september 3, 2021

ER JEG REGNKAPSPLIKTIG?

Enkeltpersonforetak må føre regnskap hvis inntekten overstiger 50 000 per år.   De fleste av NUF-selskapene, og alle aksjeselskapene (AS) må alltid føre regnskapet.  …

Fortsett å lese
august 27, 2021

HAR DU VÆRT PÅ FERIE?

Er du en arbeidstaker i Norge, er arbeidsgiveren din pliktig til å gi den en betalt ferie på minst 21 dag i året hvis du…

Fortsett å lese
august 9, 2021

VI UTFØRER REGNSKAP FOR NUF

Vi utfører regnskap for NUF ( Norskregistrert utenlandsk foretak). Vi finner ut om du er momspliktig i Norge og gir deg råd om registrering og…

Fortsett å lese
juni 30, 2021

ALLE ARBEIDSGIVERE ER PLIKTIGE TIL Å MELDE INN INNSKUDDSPENSJON FOR SINE ANSATTE

Det påløper tvangsmulkt på 250 kr fra 1. juli 2021 for de som ikke har meldt dette inn. Bedrifter som må ha OTP må ha…

Fortsett å lese
juni 15, 2021

REGJERINGEN UTVIDER TILSKUDDET FOR TAPT VARELAGER

9. Juni ble det bestemt at foretak som tidligere var pålagt full skjenkestopp eller måtte stenge helt kunne søke om kompensasjon for tapt varelager. Denne…

Fortsett å lese
april 27, 2021

FRISTEN FOR INNLEVERING AV SKATTEMELDING KAN UTSETTES

 Fristen for innlevering av skattemelding for virksomheter er 31. mai. Skattekontoret er imidlertid klar over problemer, som selskaper står overfor under pandemien. Derfor er det mulig å…

Fortsett å lese
april 16, 2021

LEINONEN PÅ VIEXPO WEBINAR

Arto Ahokas fra Leinonen AS snakket om det norske markedet angående merverdiavgift og kundenes kjøp av varer og tjenester på Viexpo (https://viexpo.fi/)  webinar: «Eksport til…

Fortsett å lese
februar 16, 2021

DU KAN REGISTRERE FIRMA I MVA-REGISTERET MYE ENKLERE NÅ

Skattekontoret har innført mulighet for å registrere et selskap i mva-registeret direkte på kontorets hjemmeside. Ny løsning er å erstatte dagens registreringsmetode – gjennom registermelding…

Fortsett å lese

Ta kontakt

    + 47 919 05 058