Nyheter

mars 2, 2021

KARANTENEREGLER FOR UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE I NORGE

En ny retningslinje er nå innført for å gi tilgang for utenlandsk arbeidskraft med det formål å utføre særskilte tekniske oppgaver. Søknaden må utformes av…

Continue reading
mars 2, 2021

NYE REGLER FOR GRENSEKONTROLL

Nye regler for de som pendler daglig fra Finland og Sverige for å jobbe i Norge. Denne  regelen trer i kraft fom 1. mars 2021.…

Continue reading
februar 16, 2021

DU KAN REGISTRERE FIRMA I MVA-REGISTERET MYE ENKLERE NÅ

Skattekontoret har innført mulighet for å registrere et selskap i mva-registeret direkte på kontorets hjemmeside. Ny løsning er å erstatte dagens registreringsmetode – gjennom registermelding…

Continue reading
februar 15, 2021

Skattekontorene under koronatiden

Skattekontorene er fremdeles åpne for utenlandske besøkende. Besøkende kan gå til Skatteetaten for å søke om det første skattekortet eller for å få en identitetskontroll,…

Continue reading
januar 27, 2021

Norsk skatteetaten

Det er vanligvis norske skattemyndigheter som begjærer selskaper konkurs. Dette sikrer skatteinntekter. På grunn av koronapandemien har skattemyndighetene endret sine rutiner og gitt lenger betalings…

Continue reading
januar 15, 2021

MIDLERTIDIGE ANSATTE I NORGE HAR SAMME RETTIGHETER TIL BONUSER SOM FASTE ARBEIDSTAKERE.

Høyeste rett i Norge bestemte at et oljeselskap som lenge hadde brukt innleide arbeidstakere, måtte betale dem nøyaktig de samme bonusene som til faste arbeidstakere.…

Continue reading
januar 7, 2021

Brexit påvirker mange områder av norsk økonomisk liv

Strukturen i selskapets ledelse er en av dem. I henhold til gjeldende regelverk må administrerende direktør og minst halvparten av styret i aksjeselskaper og samvirkelag…

Continue reading
desember 17, 2020

Første Korona Kompensasjonsordning

Bekreftelser sendes Skatteetaten. Skatteetaten har nå laget en ny løsning som gjør at regnskapsfører eller revisor bekrefter innhold i kompensasjonssøknander. Det skal nå utarbeides 2…

Continue reading
november 25, 2020

Julegave fra Arbeidsgiveren?

Juletiden nærmer seg og mange tenker på julegaver. Arbeidsgivere bruker også denne muligheten til å sette pris på sine ansatte ytterligere. Generelt er gaver fra…

Continue reading

Get in Touch

    +47 4884 6959