VIKTIG INFORMASJON FOR DEG SOM SKALL SØKE KOMPENSASJON

Husk søknadsfristen 15. oktober 2021 for tilskuddsperioder fra september 2020 til og med juni 2021.
Skal du søke om kompensasjon for juli-august 2021 er søknadsfristen 15.november 2021.
For september-oktober 2021 vil man kunne sende inn søknader i perioden 15.november til og med 15. desember 2021.

Ta gjerne kontakt med oss i Resultat Compagniet og Leinonen hvis du har noen spørsmål rundt kompensasjonsordningen.

Recent Posts

mai 17, 2023

BØR DIN REGNSKAPSFØRER BO I SAMME KOMMUNE ELLER BY?

Å ta meg seg sammenkrøllede kvitteringer til regnskapsfører er blitt historie. Elektronisk kommunikasjon er blitt mer vanlig og mye blir opplastet automatisk til vår programvare.…

Continue reading
februar 7, 2023

EKSTRA ARBEIDSGIVERAVGIFT NÅR INNTEKTEN OVERSTIGER 750 000

Når ansattes årlige lønn overstiger 750 000 kroner i 2023, skal arbeidsgiver  betale ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for den delen som er over 750 000 kroner.…

Continue reading
januar 11, 2023

DRIVE FORRETNINGER I NORGE

SELSKAPS ETABLERING Før man skal starte virksomhet i Norge  er det nødvendig å velge hvilken type selskapsform som skal etableres. Selskapsformen vil påvirke all aktivitet…

Continue reading