Styringsrapportering

For at din bedrift skal trives, trenger du en nøyaktig og oppdatert informasjon om den økonomiske helse. Våre styringsrapporter lar deg identifisere hva som fungerer og hva som ikke fungerer og produsere mer nøyaktige forretningsprognoser.

Styringsrapporter i Norge

Det var en tid da styringsrapporter var en slags nisjeaktivitet. Ikke nå lenger. I dag er styringsrapporter kjempeviktige for å hjelpe bedriftsledere til å opprettholde konkurransefortrinn og finne en bærekraftig vei videre. Leinonen kan hjelpe med utarbeidelsen av styringsrapporter for alle typer selskaper.

Styringsrapporter er kun ment for intern bruk, så de er de ikke påkrevd av staten. Imidlertid, vil enhver bedrift som ønsker å etablere en langsiktig lokal tilstedeværelse kan ha bruk for styringsrapporter. De kan være svært nyttige siden de gir unike muligheter for driftsplanlegging.

Fordeler ved å ha styringsrapporter i Norge

Når du velger Leinonen til å utarbeide dine styringsrapporter, vil du oppnå en rekke fordeler som:

  • Et godt bilde av bedriftens økonomiske situasjon
  • Evne til å berolige dine investorer
  • Evne til å produsere en pålitelig vekststrategi
  • Reagere mer effektivt på endrede markedskrefter
  • Mulighet til å identifisere tap og unødvendige kostnader
  • Nyttig informasjon om nøkkeltall (KPI)
  • Informasjon om hvilke deler av din virksomhet som gir resultater og hvilke som ikke gjør det
  • Mulighet til å til spore ansattes ytelse

Vi har mer enn 30 års erfaring med å hjelpe bedrifter med effektivisering av driften og forbedring av lønnsomhet. Så vi kan trygt si at Leinonen er godt kvalifisert til å produsere dine styringsrapporter. Vi forstår viktigheten av konfidensialitet, forstår ditt behov for å gi dine investorer pålitelig informasjon og har et flerspråklig team som snakker ditt språk.

Hva kan du forvente

Leinonen Norway-teamet er erfarne spesialister. Hver og en er blitt valgt av oss, fordi de har et høyt kunnskapsnivå, er detaljorienterte og snakker flere språk. Allerede under første samtale vil du bli imponert over hvor enkle de er jobbe med og hvor oppmerksomme de er når det gjelder dine behov. De forstår at den beste formen for kundeservice er å gjøre ting riktig.

Kontakt Leinonen

Å forsøke å etablere et vellykket selskap er aldri en lett oppgave. Du trenger alle verktøyene i virksomhetens verktøykasse og styringsrapporter er den viktigste av dem alle.

Hvis du ønsker å gi din bedrift den beste forutsetningen for å lykkes, ta kontakt med våre eksperter i Leinonen og spør om våre styringsrapporter. Våre ansatte vil gjerne forklare hele prosessen for deg slik at du kan ta en veloverveid beslutning som vil være gunstig for din bedrift på lang sikt.

Ta kontakt

    + 47 919 05 058