Usługi księgowe i doradcze od 1989 roku

Zmiana w podatku dochodowym od osób prawnych

Główną zmianą jest obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu (przeniesienie na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu) w przypadku nieopłacenia faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upłynięcia terminu płatności uzgodnionego przez strony. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni - to w przypadku braku płatności w ciągu 90 dni, koszt ten musi zostać przeniesiony na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Zmiany te nie dotyczą podatników, którzy już na początku zaklasyfikowali koszty związane z nieopłaconymi fakturami jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Jeżeli wartość faktury lub innego dokumentu powinna zostać zaklasyfikowana jako koszty uzyskania przychodu przed 1 stycznia 2013 r., nowe regulacje nie będą go dotyczyły, nawet jeżeli termin płatności przypada w roku 2013.


31.07.13


Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

18

May

Przeciwdziałanie COVID-19 – subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju...

4

May

Przeciwdziałanie COVID-19 (2)

Skontaktuj się z nami

Email again:
Services