Aktualności

kwiecień 18, 2023

PRACA ZDALNA

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów o pracy zdalnej uchylona zostanie aktualna (tymczasowa) podstawa do zlecenia pracy zdalnej, która znajduje się w tzw. ustawie…

Continue reading
kwiecień 11, 2023

Kluczowe etapy wprowadzania pracy zdalnej 

Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi (tylko jeśli związki zawodowe istnieją) , wydanie regulaminu określającego zasady wykonywania pracy zdalnej (w tym zasady pokrywania kosztów, zasady kontroli wykonywania pracy czy…

Continue reading
kwiecień 8, 2020

Przeciwdziałanie COVID-19

Specustawa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została uchwalona i ogłoszona…

Continue reading
marzec 17, 2016

Przekształcenie umów o pracę

W tym przedziale czasu firma będzie miała możliwość zawarcia maksymalnie trzech kontraktów czasowych, natomiast podpisanie czwartego lub kontynuowanie pracy po przekroczeniu 33-miesięcznego limitu będzie równoznaczne…

Continue reading
styczeń 13, 2016

SKŁADKI ZUS PRZEDSIĘBIORCÓW W 2016

Oznacza to, że przedsiębiorcy będą płacili do ZUS ponad 1110 zł miesięcznie. W prognozie budżetu rząd przyjął kwotę przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 4055 zł. Jest…

Continue reading
styczeń 13, 2016

WZROST PŁACY MINIMALNEJ

Od dnia 1 stycznia 2016 wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosić będzie 1850 zł brutto. Oznacza to wzrost o 100 zł…

Continue reading
listopad 20, 2015

Leinonen współpracuje z Polskimi firmami w Finlandii

Polskie firmy wybrały Leinonen jako partnera w Finlandii. Biuro rachunkowe Leinonen w Helsinkach nalicza płace oraz udziela konsultacji kilku polskim firmom. Pierwsze z nich są…

Continue reading
sierpień 25, 2015

Ułatwienia we współpracy z Urzędem Skarbowym

Najważniejsza zmiana to umożliwienie udzielania pełnomocnictwa ogólnego- obecnie do każdego postępowania potrzebne jest odrębne pełnomocnictwo. Od pełnomocnictw nie trzeba będzie wnosić opłaty skarbowej. Aktualnie wynosi…

Continue reading
sierpień 25, 2015

Największa kampania w historii UE na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw uruchomiona

Zatwierdzono pierwszą listę rankingową projektów zakwalifikowanych do wsparcia w programie Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020- poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju . Nabór w ramach majowego…

Continue reading

Get in Touch

    +48 22 623 84 18