Przekształcenie umów o pracę

W tym przedziale czasu firma będzie miała możliwość zawarcia maksymalnie trzech kontraktów czasowych, natomiast podpisanie czwartego lub kontynuowanie pracy po przekroczeniu 33-miesięcznego limitu będzie równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony.
Istotny problem stanowi niejednoznaczność nowych przepisów. Może on skutkować przekroczeniem określonego limitu i przekształceniem istniejących umów terminowych na umowy na czas nieokreślony. Szczególnie ważne w tym zakresie powinny być przepisy przejściowe. Niestety one również nie wskazują wprost, czy w przypadku umów zawartych od 22 lutego do 33-miesięcznego limitu należy wliczać zatrudnienie sprzed tej daty.

Recent Posts

styczeń 11, 2023

BIZNES W POLSCE

ZAKŁADANIE FIRMY Przed podjęciem działalności gospodarczej w Polsce należy wybrać rodzaj podmiotu prawnego.Większość zagranicznych firm decyduje się na założenie „Spółki z o.o.” – spółki z…

Continue reading
maj 18, 2020

Przeciwdziałanie COVID-19 – subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju

Od dnia 29.04.2020 można składac wnioski o subwencję w ramach programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.   Program obejmuje mikrofirmy oraz MŚP,…

Continue reading
maj 4, 2020

Przeciwdziałanie COVID-19 (2)

Specustawa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została uchwalona i ogłoszona…

Continue reading