WZROST PŁACY MINIMALNEJ

Od dnia 1 stycznia 2016 wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosić będzie 1850 zł brutto. Oznacza to wzrost o 100 zł (5,7%) w stosunku do roku 2015, gdy wynagrodzenie minimalne wynosiło 1750 zł. W związku z tym pracownik otrzyma wynagrodzenie do ręki w kwocie ok 1355 zł.
Zmiana ta nie dotyczy jednak wszystkich pracowników. Na innych zasadach naliczane będzie wynagrodzenie osoby zatrudnionej w firmie krócej niż rok. W takim przypadku stawka minimalna wynosić będzie 80%, czyli 1480 zł brutto.
Wypłacenie pracownikowi niższej kwoty wynagrodzenia jest naruszeniem praw pracowniczych.

Recent Posts

styczeń 11, 2023

BIZNES W POLSCE

ZAKŁADANIE FIRMY Przed podjęciem działalności gospodarczej w Polsce należy wybrać rodzaj podmiotu prawnego.Większość zagranicznych firm decyduje się na założenie „Spółki z o.o.” – spółki z…

Continue reading
maj 18, 2020

Przeciwdziałanie COVID-19 – subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju

Od dnia 29.04.2020 można składac wnioski o subwencję w ramach programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.   Program obejmuje mikrofirmy oraz MŚP,…

Continue reading
maj 4, 2020

Przeciwdziałanie COVID-19 (2)

Specustawa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została uchwalona i ogłoszona…

Continue reading