Zmiana w podatku dochodowym od osób prawnych

Główną zmianą jest obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu (przeniesienie na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu) w przypadku nieopłacenia faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upłynięcia terminu płatności uzgodnionego przez strony. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – to w przypadku braku płatności w ciągu 90 dni, koszt ten musi zostać przeniesiony na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Zmiany te nie dotyczą podatników, którzy już na początku zaklasyfikowali koszty związane z nieopłaconymi fakturami jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Jeżeli wartość faktury lub innego dokumentu powinna zostać zaklasyfikowana jako koszty uzyskania przychodu przed 1 stycznia 2013 r., nowe regulacje nie będą go dotyczyły, nawet jeżeli termin płatności przypada w roku 2013.

Recent Posts

styczeń 11, 2023

BIZNES W POLSCE

ZAKŁADANIE FIRMY Przed podjęciem działalności gospodarczej w Polsce należy wybrać rodzaj podmiotu prawnego.Większość zagranicznych firm decyduje się na założenie „Spółki z o.o.” – spółki z…

Continue reading
maj 18, 2020

Przeciwdziałanie COVID-19 – subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju

Od dnia 29.04.2020 można składac wnioski o subwencję w ramach programu rządowego dotyczącego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.   Program obejmuje mikrofirmy oraz MŚP,…

Continue reading
maj 4, 2020

Przeciwdziałanie COVID-19 (2)

Specustawa, czyli ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została uchwalona i ogłoszona…

Continue reading