Zmiana w podatku dochodowym od osób prawnych

Główną zmianą jest obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu (przeniesienie na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu) w przypadku nieopłacenia faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upłynięcia terminu płatności uzgodnionego przez strony. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – to w przypadku braku płatności w ciągu 90 dni, koszt ten musi zostać przeniesiony na koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Zmiany te nie dotyczą podatników, którzy już na początku zaklasyfikowali koszty związane z nieopłaconymi fakturami jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Jeżeli wartość faktury lub innego dokumentu powinna zostać zaklasyfikowana jako koszty uzyskania przychodu przed 1 stycznia 2013 r., nowe regulacje nie będą go dotyczyły, nawet jeżeli termin płatności przypada w roku 2013.

Recent Posts

kwiecień 18, 2023

PRACA ZDALNA

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów o pracy zdalnej uchylona zostanie aktualna (tymczasowa) podstawa do zlecenia pracy zdalnej, która znajduje się w tzw. ustawie…

Continue reading
kwiecień 11, 2023

Kluczowe etapy wprowadzania pracy zdalnej 

Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi (tylko jeśli związki zawodowe istnieją) , wydanie regulaminu określającego zasady wykonywania pracy zdalnej (w tym zasady pokrywania kosztów, zasady kontroli wykonywania pracy czy…

Continue reading
styczeń 11, 2023

BIZNES W POLSCE

ZAKŁADANIE FIRMY Przed podjęciem działalności gospodarczej w Polsce należy wybrać rodzaj podmiotu prawnego.Większość zagranicznych firm decyduje się na założenie „Spółki z o.o.” – spółki z…

Continue reading