Zmiany w Kodeksie pracy

Przygotowana przez rząd zmiana ma na celu ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów na czas określony przez pracodawców. Często są one zawierane niejednokrotnie na bardzo długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia, a tym samym pozbawiają pracowników poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa.

W ocenie resortu podstawę zatrudnienia powinny stanowić umowy o pracę na czas nieokreślony. Nowelizacja zakłada  łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie dłuższy niż 33 miesiące. Niezależnie od okresu, liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech – czwarta z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony.  Zawarcie umowy na okres próbny będzie możliwe na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

Po zmianach okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony będzie zależny od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy – tak jak jest teraz w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony. W przypadku zatrudnienia krócej niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia miałby wynieść 2 tygodnie, od pół roku do 3 lat – miesiąc, a powyżej 3 lat – 3 miesiące.

Recent Posts

kwiecień 18, 2023

PRACA ZDALNA

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów o pracy zdalnej uchylona zostanie aktualna (tymczasowa) podstawa do zlecenia pracy zdalnej, która znajduje się w tzw. ustawie…

Continue reading
kwiecień 11, 2023

Kluczowe etapy wprowadzania pracy zdalnej 

Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi (tylko jeśli związki zawodowe istnieją) , wydanie regulaminu określającego zasady wykonywania pracy zdalnej (w tym zasady pokrywania kosztów, zasady kontroli wykonywania pracy czy…

Continue reading
styczeń 11, 2023

BIZNES W POLSCE

ZAKŁADANIE FIRMY Przed podjęciem działalności gospodarczej w Polsce należy wybrać rodzaj podmiotu prawnego.Większość zagranicznych firm decyduje się na założenie „Spółki z o.o.” – spółki z…

Continue reading