Redovisning och rådgivning sedan 1989

Lönehantering

Pengar är en känslig fråga och hantering av löner av de anställda bör alltid hanteras med största omsorg, självförtroende och punktlighet. Lönehantering i Leinonen utförs av experter som alltid är uppdaterade med de senaste ändringarna i den lokala lagstiftningen.

Lönehantering tjänar ditt bästa när ni kopplas till era bokföringstjänster. Riktigt och omsorgsfullt hanterad personallön sparar inte bara din tid och ansträngning utan också påverkar positivt även medarbetarnas tillfredsställelse.

Eftersom anställningsföreskrifterna, kraven och avtalen är landsspecifika och tenderar att förändras snabbt, krävs det omfattande praktisk lokal kompetens.

Lönehantering innebär besvärande och ständiga föränderliga aktiviteter, dvs. tillämpning av arbetslagar, övervakning av lokala krav, förberedande av kontrakt och underhåll av anställningsregister. Med Leinonen behöver nu inte göra dessa, vi gör det för er.

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

Kontakta oss

Email again:
Services