Liiketoiminta Ukrainassa

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

Ennen yritystoiminnan aloittamista Ukrainassa on tärkeää valita yhtiömuoto. Yhtiömuoto vaikuttaa yrityksen kaikkeen toimintaan, kuten veroraportointiin ja tullitoimenpiteisiin. Yhtiömuotoa valittaessa yrittäjien tulisikin valita yhtiömuoto yrityksen tavoitteiden mukaan. Suosituimmat yhtiömuodot Ukrainassa ovat osakeyhtiö sekä sivuliike.

Kuten monissa muissa maissa, myös Ukrainassa osakeyhtiö yhtiömuotona antaa yhtiön omistajalle mahdollisuuden harjoittaa yritystoimintaa suurilta osin ilman rajoituksia oikeushenkilönä. Sivuliikkeen toiminta on enemmän rajoitettua. Yleensä sivuliikkeen toiminta tukee emoyhtiön operaatioita olematta kuitenkaan oikeushenkilö.

Ukrainassa jotkin liiketoiminnan alat vaativat lisenssejä kuten pankki-ja rahoitustoiminta, energian toimitus, alkoholi- ja savukemyynti ja tuotanto, tietoliikenne sekä rakennustoiminta.

Ulkomaan kansalaiset voivat toimia osakeyhtiön omistajina Valko-Venäjällä. Osakeyhtiön perustaminen ei vaadi minimialkupääomaa ia se on vleisin liiketoiminnan muoto. Yhtiön perustaja tekee kaikki päätökset, jotka ovat tarpeellisia, jotta voidaan taata yrityksen sujuva toiminta sekä käyttää yhtiön tuotot veroilmoituksen jälkeen.

VEROTUS

Yritykset, jotka on perustettu Ukrainassa maksavat yritysveroja Ukrainan veroasteen mukaan. Yritysvero voitoista on 18%. Henkilötulovero Ukrainassa on 18%, jonka lisäksi tulee maksaa 1,5% asevoimien veroa (military tax). Työnantaja maksaa 22% sosiaalisia veroja työntekijän bruttopalkasta.

Yleinen arvolisäverokanta on 20%. Tuotteiden vienti on verotonta, palveluille se voi olla joko 0 tai 20% riippuen palveluiden vastaanottamisen paikasta ja vastaanottajan rekisteröimästä osoitteesta. Ukrainalle tuotteiden ja palveluiden viennin arvonlisävero on 20%.

TYÖSUHDE

Ukrainan työlainsäädäntö sääntelee työsuhteen ehtoja, joita sekä työnantajan että työntekjän tulee noudattaa. Sama työlainsäädäntö koskee ulkomaalaisia työntekijöitä sekä ulkomaisia yrityksiä Ukrainassa. Yleisesti ottaen Ukrainan työlainsäädäntö suojelee työntekijää.

Ulkomaalaiset työntekijät ovat verovelvollisia Ukrainalle ainoastaan jos he oleskelevat maassa vähintään 183 päivää kalenterivuoden aikana. Työnantaja tyypillisesti hoitaa työntekijän rekisteröimisen Ukrainan veroviranomaisille sekä henkilökohtaisen veronumeron. Yksityisyrittäjien on hoidettava veroviranomaisille rekisteröityminen sekä veronumero itsenäisesti. Työnantaja huolehtii sosiaaliturvamaksujen vähentämisestä työntekijän bruttotuloista.

Siinä tapauksessa, että työnantaja päättyy irtisanomisen tai konkurssin takia, on työnantaja velvollinen antamaan työntekijälle kahden kuukauden varoitusajan sekä kahden kuukauden palkan.

EKSPATRIAATIT

Yrittäjän, joka suunnittelee yrityksen perustamista Ukrainaan kannattaa harkita maahan muuttamista. Tässä tapauksessa yrittäjän on ensin perustettava yritys, jotta om mahdollista saada yrityksen rekisteröintisertifikaatti. Tämän jälkeen on mahdollista hakea työlupaa. Työviisumi oikeuttaa Ukrainan yksikertaviisumiin, jonka jälkeen on mahdollista hakea kolmen vuoden työviisumia sekä oleskelulupaa. Tämä prosessi on hankala, mutta helposti toteutettavissa oikean yhteistyökumppanin kanssa. Useiden maiden kansalaisille on myös mahdollista matkustaa Ukrainaan viisumivapaasti ja oleskella maassa enintään 90 päivää 180:n päivän aikana.

Ukraina on mukava paikka asua ja asumiskustannukset vaihtelevat kaupungeittain, mutta myös kaupunkien sisällä. Asunnon etsimisessä suosittelemme kiinteistövälittäjän palveluita, sillä useimmat asuntoilmoitukset verkossa ovat vanhentuneita.

Ukrainassa yli 183 päivää kalenterivuoden aikana asuvat ja työskentelevät ovat velvollisia maksamaan veroja ja sosiaaliturvamaksuja Ukrainalle. Yleisesti ottaen kaksoisverotus voidaan estää eikä ulkomaisen työntekijän tarvitse maksaa samoja veroja kotimaassa. Tämä tulisi aina tarkistaa tapauskohtaisesti.

Latest articles

Take contact

Email again:
Services