Liiketoiminta Ukrainassa

Do you think Ukraine is unsafe for foreign investors?

Yes

No


You would think so, but actually World Bank data shows that Ukraine’s investor protection index has been growing almost non-stop since 2009, and it’s now almost as high as in Estonia. Ukraine reached the world average level in investor protection in 2017. That’s right! World Bank data shows that Ukraine’s investor protection index has been growing almost non-stop since 2009, and it’s now almost as high as in Estonia. Ukraine reached the world average level in investor protection in 2017.

no

Do you think investor sentiment in Ukraine is negative?

Yes

No


You would think so, but in fact survey results from the European Business Association in Ukraine showed that 75 % of CEOs have positive sentiments and expect impressive development of their business in 2019. With the new government in place, investor sentiment is expected to go up even further. That’s right! Survey results from the European Business Association in Ukraine showed that 75 % of CEOs have positive sentiments and expect impressive development of their business in 2019. With the new government in place, investor sentiment is expected to go up even further.

no

Do you think Kiev is an unsafe place to visit?

Yes

No


Despite what you read in the news, actually, even though there is ongoing conflict in the Eastern part of Ukraine, Kiev is a very nice city and worth visiting for business or just tourism. Numbeo shows that Kiev is comparable to Hamburg in safety. That’s right! Even though there is ongoing conflict in the Eastern part of Ukraine, Kiev is a very nice city and worth visiting for business or just tourism. Numbeo shows that Kiev is comparable to Hamburg in safety.

no

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

Ennen yritystoiminnan aloittamista Ukrainassa on tärkeää valita yhtiömuoto. Yhtiömuoto vaikuttaa yrityksen kaikkeen toimintaan, kuten veroraportointiin ja tullitoimenpiteisiin. Yhtiömuotoa valittaessa yrittäjien tulisikin valita yhtiömuoto yrityksen tavoitteiden mukaan. Suosituimmat yhtiömuodot Ukrainassa ovat osakeyhtiö sekä sivuliike.

Kuten monissa muissa maissa, myös Ukrainassa osakeyhtiö yhtiömuotona antaa yhtiön omistajalle mahdollisuuden harjoittaa yritystoimintaa suurilta osin ilman rajoituksia oikeushenkilönä. Sivuliikkeen toiminta on enemmän rajoitettua. Yleensä sivuliikkeen toiminta tukee emoyhtiön operaatioita olematta kuitenkaan oikeushenkilö.

Ukrainassa jotkin liiketoiminnan alat vaativat lisenssejä kuten pankki-ja rahoitustoiminta, energian toimitus, alkoholi- ja savukemyynti ja tuotanto, tietoliikenne sekä rakennustoiminta.

Ulkomaan kansalaiset voivat toimia osakeyhtiön omistajina Valko-Venäjällä. Osakeyhtiön perustaminen ei vaadi minimialkupääomaa ia se on vleisin liiketoiminnan muoto. Yhtiön perustaja tekee kaikki päätökset, jotka ovat tarpeellisia, jotta voidaan taata yrityksen sujuva toiminta sekä käyttää yhtiön tuotot veroilmoituksen jälkeen.

VEROTUS

Yritykset, jotka on perustettu Ukrainassa maksavat yritysveroja Ukrainan veroasteen mukaan. Yritysvero voitoista on 18%. Henkilötulovero Ukrainassa on 18%, jonka lisäksi tulee maksaa 1,5% asevoimien veroa (military tax). Työnantaja maksaa 22% sosiaalisia veroja työntekijän bruttopalkasta.

Yleinen arvolisäverokanta on 20%. Tuotteiden vienti on verotonta, palveluille se voi olla joko 0 tai 20% riippuen palveluiden vastaanottamisen paikasta ja vastaanottajan rekisteröimästä osoitteesta. Ukrainalle tuotteiden ja palveluiden viennin arvonlisävero on 20%.

TYÖSUHDE

Ukrainan työlainsäädäntö sääntelee työsuhteen ehtoja, joita sekä työnantajan että työntekjän tulee noudattaa. Sama työlainsäädäntö koskee ulkomaalaisia työntekijöitä sekä ulkomaisia yrityksiä Ukrainassa. Yleisesti ottaen Ukrainan työlainsäädäntö suojelee työntekijää.

Ulkomaalaiset työntekijät ovat verovelvollisia Ukrainalle ainoastaan jos he oleskelevat maassa vähintään 183 päivää kalenterivuoden aikana. Työnantaja tyypillisesti hoitaa työntekijän rekisteröimisen Ukrainan veroviranomaisille sekä henkilökohtaisen veronumeron. Yksityisyrittäjien on hoidettava veroviranomaisille rekisteröityminen sekä veronumero itsenäisesti. Työnantaja huolehtii sosiaaliturvamaksujen vähentämisestä työntekijän bruttotuloista.

Siinä tapauksessa, että työnantaja päättyy irtisanomisen tai konkurssin takia, on työnantaja velvollinen antamaan työntekijälle kahden kuukauden varoitusajan sekä kahden kuukauden palkan.

EKSPATRIAATIT

Yrittäjän, joka suunnittelee yrityksen perustamista Ukrainaan kannattaa harkita maahan muuttamista. Tässä tapauksessa yrittäjän on ensin perustettava yritys, jotta om mahdollista saada yrityksen rekisteröintisertifikaatti. Tämän jälkeen on mahdollista hakea työlupaa. Työviisumi oikeuttaa Ukrainan yksikertaviisumiin, jonka jälkeen on mahdollista hakea kolmen vuoden työviisumia sekä oleskelulupaa. Tämä prosessi on hankala, mutta helposti toteutettavissa oikean yhteistyökumppanin kanssa. Useiden maiden kansalaisille on myös mahdollista matkustaa Ukrainaan viisumivapaasti ja oleskella maassa enintään 90 päivää 180:n päivän aikana.

Ukraina on mukava paikka asua ja asumiskustannukset vaihtelevat kaupungeittain, mutta myös kaupunkien sisällä. Asunnon etsimisessä suosittelemme kiinteistövälittäjän palveluita, sillä useimmat asuntoilmoitukset verkossa ovat vanhentuneita.

Ukrainassa yli 183 päivää kalenterivuoden aikana asuvat ja työskentelevät ovat velvollisia maksamaan veroja ja sosiaaliturvamaksuja Ukrainalle. Yleisesti ottaen kaksoisverotus voidaan estää eikä ulkomaisen työntekijän tarvitse maksaa samoja veroja kotimaassa. Tämä tulisi aina tarkistaa tapauskohtaisesti.

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

Take contact

Email again:
Services