Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

COVID-19 ja töötasu jätkuhüvitis

Selleks, et COVID-19 tõttu majandusraskustesse sattunud tööandjaid toetada, on võimalik alates 01.07.2020  hakata rakendama uut töötasu jätkuhüvitist.

 

Käesolevas teates tutvustame teile lühidalt uut tööturuteenust tööjõu toetamiseks. Juhul, kui teil on täiendavaid küsimusi, siis pöörduge allolevatel kontaktidel Leinonen´i poole.


Nii töötasu hüvitise kui ka töötasu jätkuhüvitise eesmärgiks on aidata tööandjatel vältida koondamissituatsiooni ning soodustada majandustegevuse jätkamist. Selleks, et paljude tööandjate majandusraskustesse sattumist leevendada ning tagada töötajate jätkuv tööhõive ning töötasude maksmine, on vastu võetud muudatus Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruses nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020“.

 

Töötasu jätkuhüvitist ei mõjuta eelnevatel kuudel makstud töötasu hüvitise taotlemine, oluline on Tööandjale allpool toodud tingimuste täitmine. Küll aga tasub märkida, et jätkuhüvitise taotlemise ajal peab töösuhe töötajaga olema kehtiv ning töötaja tööle asumise kuupäev on hiljemalt 01.03.2020. Sarnaselt töötasu hüvitisele makstakse ka töötasu jätkuhüvitist üksnes töölepingu alusel töötavale füüsilisele isikule.

 

Tööandjal on õigus taotleda Töötukassast töötasu jätkuhüvitist, kui tööandja käive või selle puudumisel on tema käive või tulu 2020. aasta juunikuus langenud vähemalt 50% võrreldes eelmise aasta juunikuu käibe või tuluga

 

ning

 

allpool nimetatud tingimustest on tööandja täitnud vähemalt ühe kahest tingimusest:

 

  • on rakendatud töölepingu seaduse §-i 35, mille tulemusena töötaja tööaeg on vähenenud vähemalt 30% kokkulepituga võrreldes või tööandjal ei ole anda tööd kokkulepitud ulatuses
  • on vähendatud töölepingu seaduse § 37 alusel töötasu vähemalt 30% ulatuses või Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani

 

NB! Oluline on siinkohal asjaolu, et tööandja peab töötajate suhtes olema rakendanud eelnimetatud töölepingu seaduse § 35 või § 37 kogu juunikuu ulatuses ja seda vähemalt 50%-l töötajatest. Tööandja võib ka rakendada mõlemaid meetmeid järjest ühe töötaja suhtes kogu juunikuu jooksul.

 

Töötukassa maksab töötajale töötasu hüvitist 50% töötaja keskmisest töötasust, kuid mitte rohkem kui 800 eurot (bruto) ühe kalendrikuu kohta. Töötaja keskmist töötasu arvutatakse töötuskindlustuse seaduse koondamise kohta käivate töötuskindlustushüvitise reeglite järgi. Tööandja maksab töötajale vähemalt 150 eurot (bruto). Töötukassa ja tööandja peavad kokku maksma töötajale vähemalt tema tööajale vastavat alammääras töötasu. Töötasu jätkuhüvitist on töötajal õigus saada 2020 juunikuu eest.

 

Tööandja esitab töötasu jätkuhüvitise taotlemiseks töötukassale iga kalendrikuu kohta avalduse pärast töötasu töötajatele väljamaksmist üldjuhul viie kalendripäeva jooksul. Töötasu jätkuhüvitise avalduste esitamise võimalus on avatud tööandjale e-töötukassas alates juulist 2020.

 

Sarnaselt töötasu hüvitise maksmise korrale kehtib ka töötasu jätkuhüvitise maksmisel koondamiskeeld. Nimetatud keeld tähendab seda, et tööandjal on kohustus maksta jätkuhüvitis täies ulatuses Töötukassale tagasi, kui tööandja koondab (sh esitab töötajale koondamisteate) töötaja, kelle eest jätkuhüvitist taotleti. Keeld kehtib juunikuu kohta, mille eest jätkuhüvitist taotleti ja sellele järgneva kahe kuu kohta.


03.06.20


Author:

linkedin icon image logo

Helen Kaur

Legal Advisor

Email: helen.kaur(at)leinonen.ee

Latest articles

18

Jan

Baltic tax rates from 1 January 2022

19

Dec

LÄHETATUD TÖÖTAJA JA TÖÖLÄHETUS – OLULISED TÄHELEPANEKUD TÖÖANDJA...

7

Nov

Uued piirangud Covid viiruse ohjeldamiseks

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services