Raamatupidamine – tähtis lüli kaubanduses 

Kaubandus on Eestis oluline majandusharu, mis hõlmab erinevaid tegevusvaldkondi, sealhulgas jaemüüki, hulgimüüki, eksporti, importi ning e-kaubandust. Eesti asukoht Läänemere piirkonnas ning selle liikmelisus Euroopa Liidus muudab riigi atraktiivseks rahvusvahelise kaubanduse ja investeeringute jaoks. Nii leiavad Eesti kaubanduses iga päev aset mitmed tehingud, mis hõlmavad kaupade ja teenuste ostmist ning müümist. Lisaks kasutavad Eestis tegutsevad kaubandusettevõtted laialdaselt ka e-kaubanduse kanaleid. Just viimati mainitu on uuringute kohaselt kiirelt tõusev trend.  

Kuigi kaubandustöötajate palk ei ole just kõrge (2023. aasta teises kvartalis oli keskmiseks brutopalgaks 1341 eurot kuus) ning probleeme on ka tööjõuga, on kaubandussektor siiski märkimisväärseks tööpakkujaks Eestis. Kokku tegutseb siinses kaubanduses ligi 94 000 inimest. Seega võib öelda, et kaubandus on oluline valdkond ka raamatupidamisbüroode jaoks.  

Raamatupidamise eripärad kaubanduses 

Kuna kaubandusettevõtetele kehtivad Eestis samad seadused ja regulatsioonid nagu teistele majandusüksustele, peavad ettevõtted järgima kõiki kohalikke ja ka rahvusvahelisi õigusakte ning hoidma oma raamatupidamisandmeid korrektse ning läbipaistvana. Selleks, et kaubandustegevus oleks edukas ja tõhus, on ettevõtetel vaja head raamatupidamistarkvara ja professionaalset raamatupidamisteenust. Rõõm on tõdeda, et Leinonen Eestil on selles valdkonnas ette näidata ligi 30 aasta pikkune kogemus. 2016. aasta kevadel tunnistati firma ISO kvaliteedisertifikaadi vääriliseks, olles toona ainus rahvusvahelise standardi vääriliseks tunnistatud raamatupidamisteenuseid pakkuv ettevõte Eestis. 

Raamatupidamisteenust otsiva ettevõtja üheks eesmärgiks võikski olla leida usaldusväärne raamatupidamisfirma, mis järgib kõiki raamatupidamise seadusest tulenevaid aspekte – seesugune valik tagab usaldusväärsuse ka kaupmehele endale.  

Kohanda finantsplaane vastavalt turu muutustele 

Et majandus- ja kaubandustingimused võivad ajas muutuda ning kaubanduses esineb perioodiliselt väljakutseid, on vajalik märkida, et põhjaliku kogemuspagasiga partner finantsalal võimaldab ettevõttele pakkuda suuremat kindlustunnet. Raamatupidamises on oluline mõista majanduskeskkonna mõju kaubandusettevõtetele – näiteks majanduslangus võib mõjutada müügitulusid ja finantsolukorda. Seega saavad raamatupidamisspetsialistid aidata ettevõtetel finantsplaane kohandada vastavalt ajas muutuvatele tingimustele.  

Kuna kaubandusele on omane suurel hulgal tehingute läbiviimine, lisaks varude liikumine ja jälgimine,  on professionaalse raamatupidamisfirma pädevuses aidata ettevõtetel ka automatiseerida raamatupidamisprotsesse, mis võimaldavad vähendada sageli esinevaid inimlikke vigu. Samuti suudab kvaliteetne firma pakkuda kaubanduses vajalikku spetsiaalset tarkvara, näiteks müügi- ja laoprogramme ehk raamatupidajad peavad olema kursis erinevate raamatupidamis- ja inventuuritarkvarade kasutamisega ning suutma neid tõhusalt hallata ja kasutada. 

Kokkuvõttes võib öelda, et kaubandusvaldkond pakub raamatupidajatele mitmeid huvitavaid väljakutseid ja võimalusi, eriti seoses automatiseerimise, tehnoloogia kasutamise, seaduste järgimise ja majanduskeskkonnaga toimetulekuga. Raamatupidajad mängivad olulist rolli ettevõtete finantsjuhtimises, lisaks on professionaalsel raamatupidamisel kaalukas osalus kaubanduse jätkusuutlikkuse ja kasvu tagamisel. 

Viimased postitused

juuni 10, 2024

KAS TEIE ÄRIÜHINGU MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMISE NÕUDED ON TÄIDETUD?

Vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele on majandusaasta aruande esitamine kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning aruanne peab olema vastav seaduses sätestatud vormingule. Majandusaasta pikkuseks on 12 kuud…

Jätka lugemist
detsember 6, 2023

Töötaja puhkeaeg – tähtis info tööandjale 

02.03.2023.a. tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C‑477/21, millel on mõju eelkõige Eesti tööandjatele, kelle töötajad töötavad graafiku alusel. Seda seetõttu, et Euroopa Kohtu otsuse kohaselt…

Jätka lugemist
november 14, 2023

Käibemaksuseaduse muudatused alates 01.01.2024: mida ettevõtjad peaksid teadma? 

Eesti käibemaksuseaduse muudatused on juba ammu olnud ettevõtjate jaoks tähelepanu keskpunktis. Alates 1. jaanuarist 2024 jõustuvad uued eeskirjad, mille eesmärk on kohandada käibemaksumenetlusi vastavalt muutuvatele…

Jätka lugemist