Raamatupidamis- ja nõustamisteenuste pakkuja alates 1989. aastast

Otsus oktoobris- kas peatada II pensionisamba sissemaksed või jätkata kogumist?

Kevadel tabanud koroonakriisi ajal otsustas Valitsus peatada riigi poolt II pensionisambasse tehtavad maksed. Seni maksid pensionikogujad oma brutopalgast 2% II pensionisambasse ning riik lisas nende sotsiaalmaksu arvelt 4%. Alates 01.07.2020.a peatas riik sotsiaalmaksu arvelt (4%) tehtavad sissemaksed[1]. Oktoobris 2020 on maksumaksjatel õigus otsustada, kas peatada ka omapoolsed sissemaksed või siiski jätkata.

Text Box Palgaarvestajale  Kui ttaja on esitanud avalduse kogumipensioni maksete peatamiseks siis alates 2020 a detsembrikuu TSD-st kuni 2021 a augustikuu TSD-ni ei tohi selle ttaja eest kogumispensioni makset deklareerida Kui ttaja ei ole avaldust esitanud siis jtkatakse kinnipeetud kogumispensioni makse deklareerimist tavakorras Avalduste esitamistesitamata jtmist saab kontrollida alates 01 novembrist pensionikeskuse kodulehekljelt Nide Ttaja esitas oktoobris pangale avalduse II pensionisamba makse peatamiseks Ttaja detsembrikuu ttasu makstakse ka vlja detsembris 2020 Kuna maksuarvestus on kassaphine siis ttaja detsembrikuu ttasult mis makstakse vlja detsembris ei tohi II kogumispensioni makset kinni pidada ega detsembrikuu TSD-l deklareerida mis esitatakse 11012021
Oktoobris (01.10.-31.10.2020) saavad kõik[2] II sambaga liitunud otsustada, kas esitada pensionikeskusele või kontohaldurile avaldus maksete peatamiseks alates 01.12.2020 kuni 31.08.2021. Pane tähele! Kui avaldus on esitatud, siis seda enam tagasi võtta ei saa ning vastupidi- kui oktoobris pole avaldust esitatud, siis tuleb jätkata II pensionisamba sissemaksetega.


Palgaarvestajale:  Kui töötaja on esitanud avalduse kogumipensioni maksete peatamiseks, siis alates 2020. a detsembrikuu TSD-st kuni 2021. a augustikuu TSD-ni ei tohi selle töötaja eest kogumispensioni makset deklareerida. Kui töötaja ei ole avaldust esitanud, siis jätkatakse kinnipeetud kogumispensioni makse deklareerimist tavakorras.


Avalduste esitamist/esitamata jätmist saab kontrollida alates 01. novembrist pensionikeskuse koduleheküljelt.


Näide: Töötaja esitas oktoobris pangale avalduse II pensionisamba makse peatamiseks. Töötaja detsembrikuu töötasu makstakse ka välja detsembris 2020. Kuna maksuarvestus on kassapõhine, siis töötaja detsembrikuu töötasult, mis makstakse välja detsembris, ei tohi II kogumispensioni makset kinni pidada ega detsembrikuu TSD-l deklareerida, mis esitatakse 11.01.2021

Valitsus on lubanud kompenseerida 4%-le vastavad maksed, mis jäävad tegemata perioodil 07.2020-31.08.2021, tagantjärgi aastatel 2023-2024 automaatselt kõigile, kes avaldust ei esita ja jätkavad II pensionisambasse sissemaksete tegemist.


Kokkuvõtlikult tuleks kõigil II pensionisambaga liitunuil nüüd oktoobris otsustada: kas jätkata II pensionisambasse raha kogumist -  kogutud rahale lisandub tulevikus riigipoolne panus. Või peatada maksed, esitades avaldus ning loobuda ka riigipoolsest osast.


Tänaseks on teada, et II pensionisamba tulevik on ebaselge, kuivõrd seda sammast plaanitakse reformida. Võimalik, et tulevikus saab kohustuslikust pensionifondist raha välja võtta enne pensioniea saabumist, mistõttu tuleks kaaluda, kas jätkata raha kogumist ning kasutada võimalust saada ka riigipoolne sissemakse, või sissemaksed peatada ning leida tootlikum investeerimise viis.

[1] Muudatus ei puuduta aastatel 1942–1960 sündinud isikud

[2] II pensionisambasse tehtavaid makseid saavad peatada avalduse alusel ka inimesed, kes on sündinud ajavahemikus 1942–1960 (siis peatub ka neil riigipoolne 4% maksmine)


06.10.20


Author:

Latest articles

2

Apr

International Payroll - Successfully operating globally with minimal...

22

Dec

Füüsilise isiku tulumaksuvaba tulu suuruse muutus alates 01.01.2023....

24

Nov

Leinonen OÜ nõustajate hinnangul on koondamised ja üha...

Võtke meiega ühendust

Email again:
Services